“XBRL - The eXtensible Business Reporting Language ”

Nederlandse mkb'ers: financiële verslaggeving..

8/15/2011 3:39:17 PM   Bron: instantreporting.nl

Nederlandse mkb'ers: financiële verslaggeving leidt tot kostenreductie en betere krediettoegangEen grote meerderheid van Nederlandse mkb'ers vindt dat financiële verslaggeving leidt tot kostenreductie (72 procent), vereenvoudiging (67 procent) en grotere transparantie (63 procent). Nederlandse ondernemers zijn daarmee optimistischer dan het Europese en wereldwijd gemiddelde op deze punten. Dat blijkt uit het meest recente International Business Report 2010 van Grant Thornton. Bijna de helft (49 procent) van de Nederlandse deelnemers denkt dat financiële verslaggeving de toegang tot krediet verbetert. Ondernemers in 36 landen werd ook gevraagd of ze bekend zijn met IFRS for SME (Small and Medium Enterprises), de nieuwe internationale standaard voor financiële verslaggeving. Deze sterk vereenvoudigde standaard is slechts een tiende van de normale IFRS-omvang waarmee de beursgenoteerde bedrijven in de regel te maken hebben. Bijna driekwart (73 procent) van de Nederlandse mkb'ers geeft aan bekend te zijn met IFRS for SME. Ongeveer de helft (49 procent) van die groep is voorstander van invoering, een derde (37 procent) staat er afwijzend tegenover. Wereldwijd is iets meer dan de helft bekend met IFSR for SME (53 procent), ruim de helft is voorstander van invoering (52 procent) en minder dan een derde (28 procent) wijst dit af. Uit het onderzoek komt tevens naar voren dat Nederland - met zijn open economie - door invoering van IFRS for SME ook voordelen kan behalen als het gaat om grensoverschrijdende handel en fusies & overnames. Grant Thornton zelf laat weten "ervan overtuigd te zijn dat talrijke niet-beursgenoteerde bedrijven in heel Europa profijt kunnen hebben van IFRS for SME. Als deze nieuwe standaard op grote schaal wordt toegepast, wordt de internationale vergelijkbaarheid van de cijfers van zulke ondernemingen sterk verbeterd, men spreekt dan één zelfde taal: IFRS for SME." Daar hebben internationale handelspartners, bestaande en potentiële investeerders en kredietbeoordelaars sterk profijt van, aldus het accountantskantoor. Hanneke Knoop, verbonden aan bureau vaktechniek accountancy bij Grant Thornton: "Alle ondernemingen in de EU zouden zelf een weloverwogen keuze moeten kunnen maken om al dan niet IFRS for SME toe te passen. En als dat niet mogelijk is, dan zou de EU elke lidstaat zelf moeten laten beslissen welke eenheden binnen hun eigen rechtsgebied de nieuwe standaard mogen of moeten toepassen. Zo wordt veel tijd gewonnen.bron: www.accountant.nl

<< Terug    Lees verder >>