“XBRL - The eXtensible Business Reporting Language ”

RFC Versioning Specificatie afgerond

8/15/2011 3:39:17 PM   Bron: instantreporting.nl

Eén van de uitgangspunten van Standard Business Reporting (SBR) is om zoveel mogelijk aan te sluiten op internationale standaarden. Op korte termijn zal de XBRL Versioning Specificatie de 'recommendation' status krijgen. Een goed moment om de stand van zaken in het gebruik van de SBR specificatie te vernemen en de meningen te peilen over een migratie naar de officiële XBRL Versioning Specificatie.Na verwerking van de binnengekomen reacties is vast komen te staan dat internationale specificaties de voorkeur verdienen verdienen boven de in eigen beheer ontwikkelde specificaties. Omdat softwareleveranciers de SBR Versioning specificatie nog niet in hun software hebben ingebouwd zijn de gevolgen voor het toepassen van de internationale standaard nu nog heel beperkt. De keuze om te migreren naar de internationale Versioning standaard ligt daarom voor de hand.Bekijk hier de Request For Commands Specificatiebron: www.sbr-nl.nl

<< Terug    Lees verder >>