“XBRL - The eXtensible Business Reporting Language ”

Kleine ondernemer nauwelijks bekend met SBR

8/15/2011 3:39:17 PM   Bron: instantreporting.nl

Onderzoek BDO: Kleine ondernemer nauwelijks bekend met SBRNederlandse ondernemers met minder dan 50 medewerkers zijn nauwelijks bekend met Standard Business Reporting (SBR), de gestandaardiseerde wijze van elektronische gegevensuitwisseling tussen ondernemer, overheid en intermediair. Ook zien ondernemers weinig in de door de overheid beloofde lastenverlichting. Dit blijkt uit onderzoek van BDO, waarin meer dan 400 MKB-ondernemers werden ondervraagd. De resultaten hiervan worden vandaag gepresenteerd.Van alle ondervraagde ondernemers is 1 op de 3 bekend met SBR, bij kleine ondernemingen ligt dit getal lager (1 op de 4). Dit laatste is opmerkelijk, want SBR beoogt juist voor deze groep de grootste potentiële administratieve lastenvoordelen, bijvoorbeeld door de mogelijkheid om te rapporteren op fiscale grondslagen of met maatregelen als de verkorte winstaangifte. Van de middelgrote ondernemingen (meer dan 50 medewerkers) is meer dan de helft op de hoogte van de nieuwe manier van rapporteren van financiële gegevens. Uit het onderzoek blijkt verder dat de bekendheid met SBR stijgt zodra de ondernemer een financiële achtergrond heeft.VoorlichtingstaakVolgens Robin Litjens, Senior Manager bij Bureau Vaktechniek van BDO en lid van de XBRL-werkgroep van de International Accounting Standards Board (IASB) ligt bij alle betrokken partijen de taak om ondernemers beter voor te lichten: ‘SBR biedt administratieve lastenverlichting, daarvan zijn we overtuigd. Je zou verwachten dat nu SBR operationeel is, 80 tot 90 procent van de ondernemers ermee bekend is. Dat dit niet zo is, betekent dat de doelstellingen van de overheid op het gebied van lastenverlichting voor ondernemers straks niet worden gehaald. Aan ons, als intermediair, de taak om de ondernemer nog beter voor te lichten over de maatregelen die op hem van toepassing zijn en hoe hij er voordeel uit kan halen.’Lastenverlichting of lastenneutraal?De onderzoeksresultaten wijzen verder uit dat slechts 30% van de ondervraagden verwacht dat SBR voor bedrijven zal leiden tot een beperkte lastenverlichting. Opvallend is dat ondernemers met een financiële achtergrond hiervan minder overtuigd zijn. Zij denken vooral (70%) dat SBR lastenneutraal zal zijn.Liever transactiekosten dan SBRBanken zouden in de toekomst andere vormen van informatieaanlevering (papier, PDF) kunnen belasten met transactiekosten. Een kleine groep van de ondervraagde ondernemers (20%) is bereid meer dan ? 500 per jaar aan dergelijke transactiekosten te betalen om de overstap naar SBR maar niet te hoeven maken. Uit de onderzoeksresultaten is op te maken dat middelgrote ondernemingen eerder bereid zijn over te stappen naar een andere bank die geen transactiekosten in rekening brengt.bron: www.accountancynieuws.nl

<< Terug    Lees verder >>