“XBRL - The eXtensible Business Reporting Language ”

XBRL geen prioriteit voor accountants en...

8/15/2011 3:39:17 PM   Bron: instantreporting.nl

XBRL geen prioriteit voor accountants en belastingadviseurs Uit een enquête onder accountants en belastingadviseurs blijkt dat maar weinig kantoren prioriteit geven aan XBRL. Organisaties zijn er niet echt mee bezig, er is behoefte aan meer informatie en daarbij is een grote rol weggelegd voor de beroepsorganisaties. Begin 2010 is door de diverse beroepsorganisaties van accountants en belastingadviseurs via een enquête in beeld gebracht in hoeverre de leden op de hoogte zijn van de ontwikkelingen rond XBRL.  In het kader van dit onderzoek zijn kantoren benaderd waarin leden van NIVRA, NOvAA, NOB, CB en NFB (nu verenigd in de RB) werkzaam zijn. De respons was behoorlijk hoog, waardoor een representatief beeld wordt gegeven van de mate waarin beide groepen van professionals zijn ingevoerd in XBRL. Uit de reacties komt naar voren dat maar 47% van de kantoren aandacht besteed aan de ontwikkelingen rond XBRL. Slechts 8,1% van de kantoren geeft aan dat XBRL prioriteit heeft boven andere ontwikkelingen. 113 van de 708 kantoren (16%) geeft aan dat hun organisatie een beslissing heeft genomen over het gebruik van XBRL, waarvan 88 van de 113 (is 77,9%) aangeven dat hun organisatie heeft besloten XBRL te (gaan) gebruiken; 25 van de 113 (22,1%) geeft dus aan dat hun organisatie heeft besloten XBRL niet te (gaan) gebruiken. Van de 595 respondenten (84%) die aangeven dat hun organisatie nog geen beslissing heeft genomen, geven 331 (55,6%) aan te verwachten dat hun organisatie over meer dan een jaar een beslissing zal nemen.Bekijk hier de enquête.Bron: www.accountancynieuws.nl

<< Terug    Lees verder >>