“XBRL - The eXtensible Business Reporting Language ”

Bankencoöperatie nuanceert onwil accountants over

8/15/2011 3:39:17 PM   Bron: instantreporting.nl

De interesse van accountants voor XBRL is groter dan op het eerste gezicht blijkt. Dat stelt Guust Jutte van de Rabobank. "Ik verwacht dat volgend jaar vooral de grotere accountantskantoren gebruik gaan maken van XBRL." Jutte zit namens de Rabobank in het bestuur van de Financiële Rapportages Coöperatief, een initiatief van ABN Amro, ING en Rabobank om financiële rapportages elektronisch in te dienen bij de aangesloten banken. Sinds april is dit mogelijk. Eerder maakten ook de Belastingdienst, de Kamers van Koophandel en het CBS hun systemen geschikt voor elektronische dataontvangst en -verwerking op basis van XBRL. Uit een onlangs gehouden studiebijeenkomst over XBRL van NIVRA en NOvAA kwam naar voren dat accountants terughoudend zijn in het gebruik van XBRL. Aanleiding zou gebrekkige IT-programmatuur zijn. Jutte erkent dat veel boekhoudprogramma's nog niet zijn aangepast aan XBRL. Maar de lauwe belangstelling van accountants die uit het onderzoek naar voren kwam, ziet hij niet. Weliswaar beaamt hij dat accountants nog minimaal XBRL gebruiken, maar hij denkt dat dit gaat veranderen. "We weten dat IT-trajecten altijd langer duren dan verwacht. Bovendien moeten de mogelijkheden ook worden ingebed in bestaande processen, ook dat kost tijd. Maar als accountantskantoren eenmaal om gaan, gaat het hard." "We moeten het niet hebben van de accountantskantoren die een stuk of tien rapportages per jaar insturen, maar van kantoren die minstens tienduizend stukken per jaar opmaken. Zij hebben de bereidheid om daar veranderingen in te bewerkstelligen. Doorgaans zijn er twee pieken in de verwerking van informatie die door accountants wordt aangeleverd aan banken. De eerste is in april en mei, de andere in het najaar. Ik verwacht dat we al in het najaar een toename zullen zien van rapportages die de accountants via XBRL aanleveren."bron:www.accountant.nl

<< Terug    Lees verder >>