“XBRL - The eXtensible Business Reporting Language ”

Persbericht: Financiële jaarcijfers aanleveren...

8/15/2011 3:39:17 PM   Bron: instantreporting.nl

Financiële jaarcijfers aanleveren bij banken kan nu ook elektronischOndernemers kunnen vanaf deze maand samen met hun accountant of administratiekantoor via Standaard Bedrijfsrapportages (SBR) hun jaarrekening elektronisch aanleveren bij ABN AMRO, ING en Rabobank. Dit brengt minder administratieve lasten voor ondernemers met zich mee en past in de afspraken die overheid en banken maakten om het gebruik van SBR te stimuleren.SBR voorziet in standaardisering en automatisering van (financiële) verantwoordingen en rapportages. De overheid stimuleert gebruik van SBR omdat door het gebruik van één standaard dezelfde gegevens eenvoudig kunnen worden gebruikt voor meerdere doeleinden. Niet alleen financiële rapportages aan banken, maar ook aangiftes aan de Belastingdienst, jaarrekeningen aan de Kamer van Koophandel en statistische gegevens aan het CBS. “Door de invoering van SBR door banken neemt het aantal gebruikers toe en wordt een belangrijke stap gezet als het gaat om lastenverlichting voor ondernemers”, aldus minister Van der Hoeven van Economische Zaken. Ook Peter Knuvers, voorzitter van de coöperatie van de deelnemende banken en directielid bij de Rabobank, ziet grote voordelen voor ondernemend Nederland nu de banken SBR gaan ondersteunen. Knuvers: ”We nodigen ondernemers, intermediairs en andere banken dan ook graag uit om zich spoedig aan te sluiten.”Volgens Joop Wijn, destijds Minister van Economische Zaken en nu bestuurslid bij ABN AMRO, stelt SBR banken in staat om de dienstverlening aan ondernemers verder te verbeteren. Ondernemers kunnen al elektronisch bankieren. Met SBR wordt nu een vervolgstap gezet in het elektronisch uitwisselen van gegevens tussen ondernemers en hun bank. "De belangrijkste voordelen zijn minder papierwerk, betere kwaliteit van gegevens en kortere doorlooptijden voor kredietaanvragen".AchtergrondenDe banken hebben een gezamenlijk aanleverpunt, een zogenaamd portaal, gerealiseerd. Op 1 april zijn de eerste SBR berichten succesvol uitgewisseld en vanaf eind april is dit portaal officieel ‘operationeel’ en voor een bredere groep toegankelijk. Vanuit dit bankenportaal worden de gegevens betrouwbaar en veilig naar keuze van de ondernemer doorgeleverd naar één of meerdere bank(en). De drie banken hebben met accountants- en administratiekantoren, softwareleveranciers en service providers samengewerkt  om het uitwisselingsproces van financiële gegevens te standaardiseren. De banken verwachten een belangrijke toename van het aantal elektronische rapportages, tot 80% in 2012. Om via SBR te gaan rapporteren, kijk op www.rapportageportaal.nl.

<< Terug    Lees verder >>