“XBRL - The eXtensible Business Reporting Language ”

Uitslag boekhoud enquêteTwinfield

8/15/2011 3:39:17 PM   Bron: instantreporting.nl

Conclusies nationale boekhoud enquête onder accountants en oondernemingenTwinfield, pionier en marktleider op het gebied van online administraties, presenteert vandaag de conclusies van de Nationale Boekhoud Enquête onder ondernemingen en accountants uitgevoerd door Maurice de Hond. De enquête maakt inzichtelijk dat de digitalisering bij de administratieve werkzaamheden achter loopt op de huidige ontwikkelingen. Er wordt op grote schaal inefficiënt gewerkt met een lage standaardisatie waardoor veel tijd verspild wordt aan onnodige handelingen, de foutgevoeligheid hoog is en de administratie niet transparant is voor accountants en bedrijven. Uit het onderzoek blijkt dat door beter gebruik te maken van de beschikbare technologie veel tijd en geld bespaard kan worden. Processen kunnen verder gestandaardiseerd en geautomatiseerd worden waardoor arbeidsintensieve handelingen met een hoge foutmarge beperkt worden. Voorbeelden hiervan zijn: Post, zoals facturen en aanmaningen, kan rechtstreeks digitaal vanuit boekhoudprogramma’s verstuurd worden. 80% van de bedrijven doet dit nog steeds via de post, terwijl betalingen wel online gebeuren. Bankafschriften kunnen digitaal verwerkt worden. Ruim driekwart van de bedrijven typt de bankafschriften handmatig over. Het nieuwe werken Uit het onderzoek kwam ook naar voren dat veel bedrijven interesse hebben in de voordelen van online boekhouden in het kader van het nieuwe werken. Dit blijkt uit de volgende conclusies: Online samenwerken, waardoor men altijd en overal toegang heeft tot de informatie, wordt door driekwart van de ondervraagden als een groot voordeel gezien.  De helft van de bedrijven maakt in meer of mindere mate al gebruik van het nieuwe werken. Bij kleine bedrijven gebeurt dat in verhouding meer dan bij de grootste [een kwart van de bedrijven]. Twintig procent van de bedrijven doet de boekhouding online en nog eens eenzelfde percentage geeft aan dat ze verwachten dat binnen twee jaar te gaan doen. Transparantie Online boekhoudprogramma’s dragen bij aan de transparantie van de boekhouding. Accountants en bedrijven hebben de mogelijkheid om overal en altijd via het internet toegang tot de actuele boekhouding te hebben. Bedrijven vertrouwen sterk op het advies van hun accountant bij de selectie van een boekhoudprogramma. Omdat tweederde van de accountants nog niet met een SaaS boekhoudprogramma werkt zijn er verschillen in de voor- en nadelen die verwacht worden: Een kleine groep van 14% van de accountants geeft meer dan de helft van hun klanten online toegang tot de gevoerde administraties. De helft van de mensen zonder online boekhoudervaring verwacht dat dit minder veilig is, dit percentage is bij mensen met online boekhoudervaring teruggelopen tot 22%. Vooral accountants zien het als een sterk voordeel dat ze bij online administraties op afstand met ondernemers kunnen meekijken en ze gelijktijdig kunnen meehelpen. “Twinfield luistert actief naar de daadwerkelijke gebruikers van boekhoudsystemen. Met deze informatie kunnen we oplossingen ontwikkelen die aansluiten op de wensen en eisen van onze klanten.” zegt Bert van der Zwan, CEO van Twinfield. Hij vervolgt: “Twinfield wil de administratieve keten vereenvoudigen voor de ondernemer en accountant om hem zo transparanter te maken en tegelijkertijd tijd- en kosten te besparen”. De volledige uitkomsten en analyse van de enquête zijn te downloaden via de website van Twinfield. Over het onderzoek De enquête is gehouden onder 2253 ondernemingen met maximaal 50 werknemers en 139 accountants die zich richten op bedrijven tot 100 werknemers. Twinfield analyseerde de gegevens van Nederlandse ondernemingen en accountants om inzicht te krijgen in welke mate de digitalisering bij de administratieve werkzaamheden is doorgedrongen.  bron: www.ictaccountancy.nl

<< Terug    Lees verder >>