“XBRL - The eXtensible Business Reporting Language ”

Functioneren afdelingen internal audit belemmerd..

8/15/2011 3:39:17 PM   Bron: instantreporting.nl

Functioneren afdelingen internal audit belemmerd door gebrek aan IT-kennisGebrek aan kennis van informatietechnologie dreigt het functioneren van internal audit afdelingen in de weg te staan. Dit is de belangrijkste conclusie uit onderzoek van risk- en businessconsultant Protiviti onder internal auditors naar verbetermogelijkheden voor de audit functie en kennislacunes. Bedrijven steunen zwaar op internal audit om de steeds verdere automatisering van bedrijfsprocessen in goede banen te leiden. De kennis van internal audit van informatietechnologie blijft echter achter, zo geven ze zelf aan. Drie onderwerpen die nu drie jaar lang in de top 5 staan van de categorie kennisgebieden die audit afdelingen willen verbeteren zijn: continuous auditing, data analyse en informatiebeveiliging. Internal auditors, die een cruciale rol spelen in het gezond houden van een organisatie, kunnen hierdoor hun rol niet optimaal vervullen. Arne ter Laak van Protiviti pleit voor uitbreiding van de IT capaciteiten van internal audit afdelingen, ofwel door bijscholing ofwel door inhuur van expertise van buitenaf. Andere belangrijke punten om het functioneren te verbeteren: Frauderisico’s en externe kwaliteitsbeoordelingen zijn topprioriteit voor het beheersen van de organisatie. Meer kennis ontwikkelen op het gebied van IFRS en XBRL. De vraag naar expertise op het gebied van informatie beveiliging (ISO 27000), de norm ontwikkeld door de internationale organisatie voor standaarden. Het verbeteren van het strategische denken.

<< Terug    Lees verder >>