“XBRL - The eXtensible Business Reporting Language ”

Eerste SBR-berichten aangeleverd bij banken...

8/15/2011 3:39:17 PM   Bron: instantreporting.nl

Eerste SBR-berichten succesvol aangeleverd bij deelnemende bankenOp woensdag 31 maart 2010 zijn de eerste SBR-berichten via de zogeheten Bancaire Infrastructurele Voorzieningen (“BIV”) succesvol aangeleverd bij de drie deelnemende banken. Hiermee is een belangrijke mijlpaal bereikt om de bancaire verantwoordingsinformatie aan te leveren conform het SBR principe. Deze wijze van aanlevering aan banken maakt onderdeel uit van het Standard Business Reporting Programma, dat is geïnitieerd door de overheid en primair tot doel heeft om administratieve lastenverlichting voor ondernemers te realiseren.In de afgelopen maanden hebben ABN AMRO, ING en de Rabobank, gezamenlijk verenigd in “Financiële Rapportages Coöperatief B.A.”, hard gewerkt aan de realisatie van de BIV en de invulling van de randvoorwaarden voor het gebruik daarvan. Hierbij is nauw samengewerkt met diverse marktpartijen* en het Standard Business Reporting Programma van de overheid.Het streven is erop gericht om de BIV conform de planning uit de Roadmap van de banken deze maand officieel in productie te nemen. In de maanden daarna zal het aantal berichten dat de banken ontvangen geleidelijk en gecontroleerd worden uitgebreid. Het doel is om binnen een termijn van 2 jaren 80% van de kredietrapportages digitaal te ontvangen.SBR zorgt voor standaardisering en automatisering van (financiële) verantwoordingen en rapportages. De overheid stimuleert SBR omdat door het gebruik van één standaard dezelfde gegevens eenvoudig kunnen worden gebruikt voor meerdere doeleinden. Niet alleen financiële rapportages aan banken, maar ook aangiftes aan de Belastingdienst, jaarrekeningen aan de Kamer van Koophandel en statistische gegevens aan het Centraal Bureau voor de Statistiek. Deze ketenoptimalisatie leidt tot een besparing die bijdraagt aan de administratieve lastenverlichting in het bedrijfsleven.Via de BIV kunnen financiële verantwoordingsgegevens worden gestuurd aan ABN AMRO, ING en Rabobank. Ook andere banken kunnen in de toekomst aansluiten. Vooralsnog geldt deze aanlevermogelijkheid alleen voor kleine rechtspersonen en natuurlijke personen.* o.a. CreAim, FinanTopicus, GIBO Groep, NOAB en Reeleezeebron: www.rapportageportaal.nl

<< Terug    Lees verder >>