“XBRL - The eXtensible Business Reporting Language ”

Assurancemogelijkheden XBRL-rapportageprocessen

8/15/2011 3:39:18 PM   Bron: instantreporting.nl

Assurancemogelijkheden bij XBRL-rapportageprocessen De XBRL-standaard vindt in hoog tempo ingang in het zakelijk verkeer voor het samenstellen en elektronisch uitwisselen van financiƫle rapportages en verantwoordingsinformatie via het internet. De toepassing van de XBRL-standaard is echter niet louter een technisch verhaal, maar werpt tegelijkertijd ook een belangrijk assurance-vraagstuk op. Zo zal het assuranceproces van de jaarrekening moeten worden uitgebreid met een aantal additionele werkzaamheden. Aandacht voor twee mogelijke assurance-modellen om bij de verschillende onderdelen van het XBRL-rapportageproces assurance te verstrekken. Een aantal Nederlandse Banken, de Belastingdienst, de Kamer van Koophandel en het CBS zijn voorbeelden van instanties die bevorderen dat (financiƫle) informatie via XBRL wordt aangeleverd. Aan de overzijde van de grote plas heeft de Securities and Exchange Commission (SEC) de aanlevering van informatie in XBRL zelfs verplicht gesteld. Het toenemende aantal XBRL-rapportages maakt het mogelijk dat nu de stap wordt gezet naar het gebruik van deze informatie door analisten en andere stakeholders. Deze ontwikkelingen kunnen er toe leiden dat de traditionele (papieren) jaarrekening successievelijk wordt vervangen door een XBRL instance document. Vanuit dit XBRL instance document kunnen gebruikers een jaarrekening, een kredietrapportage of een andere rapportage samenstellen. De vraag daarbij is op welke wijze de accountant bij de XBRL-rapportages assurance kan verschaffen en welke vorm dit zou kunnen aannemen. Daarvoor moet eerst aan de gebruikers worden gevraagd welke assurance zij willen hebben ten aanzien van de inhoud van deze rapportages en de wijze waarop de XBRL-rapportages tot stand komen. Kortom, er is hier dus sprake van een gewijzigde assurancevraag die eerst bij gebruikers moet worden neergelegd. Lees hier het volledige artikel van Barbara Majoor en Dave van de Ende.Bron: www.accountancynieuws.nl

<< Terug    Lees verder >>