“XBRL - The eXtensible Business Reporting Language ”

SBR en accountants: in beweging!

8/15/2011 3:39:18 PM   Bron: instantreporting.nl

De eerste weken van januari stonden voor mij vooral in het teken van Standard Business Reporting; u weet wel, de nieuwe term voor XBRL. Dat is niet zo verwonderlijk, want alle specialisten zijn het er over eens dat 2010 het jaar van SBR wordt. ‘Alweer?’ denkt u nu misschien. Maar sinds vorig jaar hebben de banken het initiatief een beetje van de overheid overgenomen. Zij geven aan vanaf 1 april aanstaande serieus te willen beginnen met SBR. De drie grote banken richtten daartoe een consortium op, dat een portaal zal gaan bouwen om de berichten te ontvangen. Dat wil niet zeggen dat alles bij de overheid nu stil ligt. Ook de Belastingdienst ziet SBR als toekomstige uitwisselingsstandaard, mede in combinatie met het Horizontaal toezicht. Maar let op, het is nu wel tijd om wakker te worden! Ik merk ook dat de beroepsorganisatie(s) en de SRA het punt weer prominent op de agenda aan het zetten zijn en vooral worstelen met de vraag ‘Wat verlangen de leden nu precies van ons op het gebied van SBR?’. Want de angst bekruipt mij een beetje, dat we op het gebied van SBR inmiddels worden geregeerd in plaats van dat we zelf de regie hebben. Daarbij vormen we als accountancybranche ook niet één front, maar laten we ons onder de noemer van commerciële belangen maar al te graag tegen elkaar uitspelen. Het kantoor dat denkt dat het door Horizontaal toezicht danwel door SBR een concurrentievoordeel heeft, heeft het echt wel mis. De overheid en de banken willen hier ook geen exclusiviteit, ze willen een level playing field. De belangen zijn namelijk veel groter dan het commerciële belang van één kantoor. Gebruikers van de jaarrekeningDe overheid (Belastingdienst, KvK, CBS, etc.) en de banken zijn gebruikers van de jaarrekening en zij hebben ook wensen en eisen ten aanzien van die jaarrekening. Die gaan veel verder dan alleen een verklaring bij de jaarrekening. Wij dachten lange tijd misschien wel dat wij als accountants wisten wat er in de jaarrekening moest en wat wij daarover moeten verklaren. We spraken maar al te vaak over het maatschappelijk verkeer; dat was lekker vaag en wij dachten ook wel te weten waar dat maatschappelijk verkeer behoefte aan heeft. Maar tijden veranderen. Het maatschappelijk verkeer, dat zijn gewoon de gebruikers van het product jaarrekening: de overheid, de Belastingdienst, de klant, de bank, etc. Recentelijk gaf een bankier van de Rabobank voor een volle zaal SRA-leden aan dat zij geen waarde meer hechten aan de samenstelverklaring en dat de banken met een eigen set van eisen en wensen komen ten aanzien van de rapportage die zij dadelijk wensen. De hele zaal was in rep en roer: ‘Dat gaat zo maar niet!’ en de voorzitter van de SRA was er voor nodig om de boel weer een beetje in het gareel te krijgen. De gebruikers van jaarrekeningen  worden dus steeds mondiger. En dat is logisch, want standaardisatie leidt onherroepelijk tot discussie. Het is dus belangrijk om op korte termijn met de gebruikers van de jaarrekening af te stemmen wat zij precies van ons verwachten. En laten we hen dan vooral niet benaderen met de insteek dat wij alles beter weten. Dat we bang zijn, omdat we misschien wel een bepaalde mate van zekerheid moeten gaan geven bij iets waar we dat in het verleden niet deden. Nee, omdat we samen met de gebruikers van de jaarrekening willen toewerken naar een beter eindproduct. Dat gebeurt in de echte wereld ook gewoon.KansenMaar SBR staat zeker niet gelijk voor een aantal bedreigingen, ik zie dit meer als uitdagingen en volgens mij zijn er ook nog wel wat kansen. De eerste kans ligt intern bij de kantoren. SBR zorgt er voor dat wij nog eens goed over onze interne processen moeten nadenken. Je kunt SBR natuurlijk beschouwen als een alternatief voor het papier in het proces en alles bij het oude laten. Dan zijn er geen voordelen te behalen met SBR. Maar wanneer je besluit om je processen eens kritisch tegen het licht te houden en na te gaan hoe er hier nog voordeel te behalen valt, dan zijn er ? zo weet ik uit eigen ervaring ? nog genoeg voordelen te behalen. Dat vereist wel dat je je als accountant een beetje los kunt maken van je eigen proces. En dat je je bij iedere stap afvraagt: ‘Waarom doen we dit en kan dit ook handiger, sneller of misschien wel geautomatiseerd?’.Kansen in de marktDaarnaast liggen er volgens mij ook nog kansen in de markt. In de eerste plaats noem ik daarbij ratingdienstverlening. Met de komst van Basel II moeten de banken met eigen systemen hun klanten raten. Dat kunnen wij natuurlijk voor een groot gedeelte ook. Ooit hoorde ik een bankier zeggen: ‘Als jullie gaan raten, gaan wij boekhouden’. Misschien moeten we dat maar eens gaan uitproberen; dan snappen bankiers misschien ook eens wat wij doen. Illustratief hiervoor is een gesprek dat ik laatste voerde met een bankier. Hij gaf mij te kennen dat de banken altijd nog een kwalitatieve analyse maken bij de rating. ‘En wij doen dat niet?’ vroeg ik hem. ‘Jullie verklaren er overigens niets over’ gaf hij vervolgens als antwoord. De les die ik hieruit trek, is dat bankiers en accountants toch nog meer met elkaar in gesprek moeten over wat wij ? accountants ? nu precies doen. Dat kan heel verhelderend zijn.Zelf ratenHet staat ons natuurlijk gewoon vrij om zelf een rating van onze klanten te maken; in Duitsland doen accountants dat al jaren. Maar wij zullen dan wel veel beter in staat zijn om onze klant vooraf te adviseren over de kredietverlening door de banken. Daarbij komt dat de overheid de kredietverlening als gevolg van de kredietcrisis transparanter wil maken, met als gevolg dat er dus misschien wel nieuwe kredietverleners op de markt gaan komen. Ook deze partijen hebben natuurlijk behoefte aan rating, zie: wederom een kans. De tweede kans ligt een beetje in het verlengde van de eerste. Om een goede rating te kunnen maken, moeten we de gegevens van onze klanten gaan opslaan in een grote database. Misschien kunnen we, als we dat dan toch moeten doen, nadenken over een grote benchmarkdatabase. Individuele kantoren zijn hier te klein voor, een enkele uitzondering daargelaten waar het gaat om een kantoor dat heel specifiek diensten verleent in een bepaalde branche. Deze database kan dan uitgroeien tot de grootste bedrijvendatabank van Nederland, op basis waarvan wij natuurlijk eenvoudig kunnen benchmarken. Maar het kan ons ook helpen om de kwaliteit van onze dienstverlening en controle te verrijken.Accountants: verenigt u!Kortom, uitdagingen en kansen zat, maar gaan we nu zitten wachten? En zo ja, op wie dan wel? Op de softwareleveranciers. Veel is al klaar en als wij niet aangeven wat wij precies willen, dan gaan zij echt niet beginnen. Wachten op de banken en de overheid? Die zijn al bezig en wachten juist op ons. De beroepsorganisaties? Die zijn druk met de fusie. Nee, volgens mij is het noodzakelijk om vanuit het beroep een Taskforce SBR in het leven te roepen, bestaande uit een groep ondernemende accountants. Accountants die in staat zijn om, zonder eigen belang, met de gebruikers van de jaarrekening op zoek te gaan naar het gemeenschappelijk belang en niet te verzanden in vaktechnische discussies. Die daarnaast aan de slag gaan met het uitzoeken van de kansen en die werken aan showcases om deze duidelijk te maken aan de beroepsgroep. Het is tijd voor actie; over SBR is nu lang genoeg gepraat.bron: www.accountancynieuws.nl

<< Terug    Lees verder >>