“XBRL - The eXtensible Business Reporting Language ”

Berichtenspiegel van XBRL

8/15/2011 3:39:18 PM   Bron: instantreporting.nl

Digipoort maakt uitwisseling van verantwoordingsinformatie mogelijk. Denk aan aangiften, jaarverslagen, balansen enzovoort: informatie die is ingedeeld volgens een vaste taxonomie (Nederlandse taxonomie) en wordt aangeleverd in XBRL-formaat.Met de Berichtenspiegel kunnen bedrijven en organisaties XBRL-berichten leesbaar maken. Zo draagt Logius bij aan een nog efficiëntere Digipoort. Met ingang van vandaag ondersteunt de Berichtenspiegel ook XBRL instances gebaseerd op de Nederlandse Taxonomie 2010. De Berichtenspiegel is een onderdeel van Digipoort en wordt als service aangeboden door Logius. Met bovengenoemde service zijn geïnteresseerde in staat om hun aangeboden XBRL instances in een voor de mens leesbaar formaat gepresenteerd te krijgen. Zo kan bijvoorbeeld worden gecontroleerd of alle benodigde informatie op een juiste wijze is opgenomen in een instance. Het leesbaar maken geschiedt op basis van de presentatie linkbase(s) zoals opgenomen in de DTS, behorende bij de aangeboden XBRL rapportage.    Met ingang van vandaag ondersteunt de Berichtenspiegel ook XBRL instances gebaseerd op de Nederlandse Taxonomie 2010. De Berichtenspiegel is een onderdeel van Digipoort en wordt als service aangeboden door Logius. Met bovengenoemde service zijn geïnteresseerde in staat om hun aangeboden XBRL instances in een voor de mens leesbaar formaat gepresenteerd te krijgen. Zo kan bijvoorbeeld worden gecontroleerd of alle benodigde informatie op een juiste wijze is opgenomen in een instance. Het leesbaar maken geschiedt op basis van de presentatie linkbase(s) zoals opgenomen in de DTS, behorende bij de aangeboden XBRL rapportage.

<< Terug    Lees verder >>