“XBRL - The eXtensible Business Reporting Language ”

Banken zien weinig nut in creditrating door..

8/15/2011 3:39:18 PM   Bron: instantreporting.nl

Banken zien weinig nut in creditrating door accountants Banken zullen creditratings opgesteld door accountants niet gaan gebruiken. Dit stelt Peter Knuvers RA, verbonden aan de Rabobank en daarnaast bestuursvoorzitter van de vorig jaar door de drie grootbanken opgerichte corporatie die SBR-rapportages ten behoeve van de banken moet gaan faciliteren vandaag in Accountancynieuws. ‘Of je als bank ratings gaat accepteren van accountantskantoren en daar zelf niets meer aan doet en ze een op een overneemt, dat is hier nog ver weg.’ Knuvers acht de kans dat banken ratings van ondernemingen uitgevoerd door accountants erg klein. Knuvers stelt dat dit bij uitstek tot het domein van de bank zelf behoort. Hun ratings moeten immers in lijn zijn met Basel II regelgeving. Banken willen zich wel op dezelfde basisinformatie kunnen bouwen, maar zullen wel op een eigen manier met de door de ondernemer aangeleverde gegevens om willen gaan. De banken willen daarentegen wel zekerheid kunnen ontlenen aan de geleverde data. De gegevens over individuele ondernemingen die middels de SBR-taxonomie uit de administratie van een onderneming kunnen worden getrokken moeten wel correct en betrouwbaar zijn. Knuvers noemt dat een behoefte aan zekerheid over het proces van de totstandkoming van de gegevens. Een samenstelverklaring heeft in dit kader voor een bank eveneens weinig waarde.bron:www.accountancynieuws.nl

<< Terug    Lees verder >>