“XBRL - The eXtensible Business Reporting Language ”

Beroepsorganisaties enquêteren leden over XBRL

8/15/2011 3:39:18 PM   Bron: instantreporting.nl

De beroepsorganisaties NIVRA, NOvAA, NOB, CB en NFB willen graag weten of hun leden klaar zijn voor de verwachte stijging in het gebruik van XBRL. Daarom organiseren zij in samenwerking met de Erasmus Universiteit Rotterdam een enquête onder de aangesloten accountants en fiscalisten. De verwachting is dat het gebruik van XBRL dit jaar flink zal stijgen. De banken ABN-AMRO, Rabobank en ING hebben namelijk in november 2009 een overeenkomst getekend met staatssecretaris Heemskerk van Economische Zaken over het gebruik van XBRL / SBR voor de aanlevering van financiële informatie per 1 april 2010. Een succesvolle invoering van XBRL hangt mede af van hoe optimaal accountants en fiscalisten gebruikmaken van de mogelijkheden van XBRL. De uitkomsten van de enquête geven de beroepsorganisaties inzicht in welke problemen en knelpunten accountants en fiscalisten nog ervaren bij de invoering en het gebruik van XBRL. De beroepsorganisaties hebben accountants- en belastingadvieskantoren benaderd om mee te doen aan de enquête. De uitkomsten van het onderzoek en eventueel daaruit voortvloeiende acties worden via de deelnemende beroepsorganisaties bekendgemaakt. Contactpersoon NIVRA:Jan Pasmooij RA RE ROmanager ICT Knowledge Center Koninklijk NIVRAbron:www.accountant.nl

<< Terug    Lees verder >>