“XBRL - The eXtensible Business Reporting Language ”

Knelpunten jaarrekening op fiscale grondslagen

8/15/2011 3:39:18 PM   Bron: instantreporting.nl

Naar aanleiding van een korte inventarisatieronde blijkt dat het opstellen van de jaarrekening op basis van fiscale waarderingsgrondslagen door kleine rechtspersonen in de praktijk leidt tot een aantal knelpunten en onduidelijkheden. Het NIVRA heeft deze per brief onder de aandacht gebracht van GBO.Overheid, het Ministerie van Justitie en de Raad voor de Jaarverslaggeving.bron:NIVRA

<< Terug    Lees verder >>