“XBRL - The eXtensible Business Reporting Language ”

NOAB en Belastingdienst tekenen convenanten

8/15/2011 3:39:18 PM   Bron: instantreporting.nl

NOAB en de Belastingdienst tekenden op donderdag 19 februari 2009 twee convenanten. Het betreft het convenant verkorte winstaangifte vennootschapsbelasting en het convenant horizontaal toezicht. Staatssecretaris De Jager tekende namens de Belastingdienst de convenanten die een pilotperiode van twee jaar kennen. Convenant verkorte winstaangifte vennootschapsbelastingDoor het tekenen van het convenant voor de verkorte winstaangifte voor de vennootschapsbelasting kunnen ondernemers veel sneller hun aangifte indienen. In deze variant hoeven ondernemers nog maar 306 vragen te beantwoorden om hun aangifte af te ronden. In de gebruikelijke aangifte kan dat aantal tot vijf keer hoger liggen. Ongeveer 70% van alle ondernemers kunnen gebruik maken van een verkorte winstaangifte. Bij de verkorte winstaangifte wordt gebruik gemaakt van zogenaamde XBRL-software die gegevens uit de administratie van de ondernemer automatisch omzet naar informatie die aan de Belastingdienst en andere overheden moet worden verstrekt. NOAB en de Belastingdienst nemen beide deel aan het Nederlands Taxonomie Project dat deze ontwikkeling ondersteunt.Convenant horizontaal toezichtIn het convenant spreken de Belastingdienst en de NOAB af een pilot uit te voeren rondom horizontaal toezicht. De pilot richt zich op de kleine mkb-onderneming, dat zijn bedrijven tot 5 medewerkers. De kern van de afspraken is te komen tot een inrichting van de aangifteketen, zodat de kwaliteit van de aangiften die deelnemende NOAB-kantoren indienen van dien aard zijn dat ze door de Belastingdienst zonder nader onderzoek kunnen worden afgedaan. Over fiscale discussiepunten vindt, vooraf, overleg plaats met de Belastingdienst, waarbij beide betrokken partijen zich constructief opstellen binnen de kaders van de regelgeving om tot aanvaardbare oplossingen te komen. Het zwaartepunt in het toezicht van de Belastingdienst, verschuift hiermee van de individuele behandeling van aangiften van belastingplichtigen naar het beoordelen van de werkwijze en de werkprocessen van het NOAB-kantoor. Binnen het convenant vallen vier soorten belastingen: vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting, omzetbelasting en loonbelasting.bron:www.noab.nl

<< Terug    Lees verder >>