“XBRL - The eXtensible Business Reporting Language ”

Banken in april 2010 van start met SBR-portal

8/15/2011 3:39:18 PM   Bron: instantreporting.nl

Accountants- en administratiekantoren kunnen met ingang van april 2010 financiële rapportages ten behoeve van banken over hun cliënten via één portal aanleveren bij de banken. ABN-AMRO, ING en de Rabobank hebben daarvoor op 24 december jl. het initiatief genomen. Via deze portal kunnen dan de gegevens naar de gewenste bank gestuurd worden. De drie banken willen de infrastructuur ook beschikbaar stellen aan andere banken. De banken noemen als belangrijk motief om deze gezamenlijke infrastructuur op te zetten het verlichten van administratieve lasten op het gebied van financiële rapportages voor ondernemers. Coöperatie De banken sluiten daarmee aan op de XBRL/SBR-initiatieven van de overheid om de gegevensuitwisseling tussen ondernemers, fiscus, KvK en CBS. De steun van de banken voor SBR moet de implementatie van elektronische aanlevering van financiële gegevens door bedrijven versnellen. Het betreft een coöperatie zonder winstdoelstelling. Het doel van de coöperatie is om een gezamenlijke bankentaxonomie te definiëren en te beheren. De bankentaxonomie is een set aan financiële gegevens, definities en regels die de banken en accountantsorganisaties met elkaar hebben afgesproken en gestandaardiseerd, zodat gegevens eenduidig geïnterpreteerd kunnen worden. De opgerichte coöperatie start in april a.s. met  het gezamenlijk aanleverpunt, een portaal. Kleine rechtspersonen en IB-ondernemers kunnen hun jaarcijfers vanaf april via hun accountants- of administratiekantoor aanleveren via dit portaal. Vanuit dit bankenportaal worden de gegevens vervolgens naar de bank(en) van keuze van de ondernemer doorgestuurd. De drie banken hebben het initiatief genomen de financiële gegevens te standaardiseren. Voordeel bankVoor de bank telt uiteindelijke de winst van standaardisatie. Er ontstaat een een gesloten keten waarbij de ‘het risico van fouten minimaal is en de efficiency maximaal’ is. Zo stellen de drie banken in een gezamenlijk persbericht. Startpunt daarbij is de administratie van de ondernemer, die zonodig gecontroleerd en verwerkt door de accountant wordt doorgestuurd naar alle uitvragende partijen.  om gegevens. Een aantal accountants- en administratiekantoren is betrokken bij de voorbereidingen en tests. Voor zowel de ondernemer, accountants, administratiekantoren als de banken moet SBR  voordelen op gaan leveren waardoor alle partijen in de keten kostenverlaging kunnen realiseren, zo stellen de banken.bron: www.accountancynieuws.nl

<< Terug    Lees verder >>