“XBRL - The eXtensible Business Reporting Language ”

Column Gerard Bottemanne

8/15/2011 3:39:18 PM   Bron: instantreporting.nl

Kritiek op accountants over trage invoering XBRL: ONZIN De afgelopen jaren is al vaker kritiek geweest op fiscaal intermediairs voor wat betreft de trage invoering van XBRL. ‘Intermediairs zouden vrezen voor omzetverlies en daarom innovaties tegenhouden’ is onder andere een uitspraak die ik ben tegen gekomen in de media. Ik heb regelmatig contact met accountants- en administratiekantoren en krijg helemaal niet de indruk dat ze innovaties tegenhouden. Natuurlijk zijn er, net als in andere branches, kantoren die voorop lopen en kantoren die achterblijven. Maar de meerderheid van kantoren gaat gewoon mee met de vaart der volkeren waar het innovaties betreft. Kantoren zijn daarvoor natuurlijk wel afhankelijk van hun software leveranciers en daar waar het XBRL betreft ook van de voortgang bij ontvangende partijen.Lang niet alle softwareleveranciers hebben XBRL-rapportages ingebouwd in hun softwarepakketten.­De Verkorte winstaangifte bevindt zich nog ik een pilotfase bij de Belastingdienst en de banken moeten de infrastructuur voor XBRL zelfs nog uitrollen.Dat intermediairs zouden vrezen voor omzetverlies en daarom niet innovatief zijn wil ik eens vergelijken met een ontwikkeling van ruim 30 jaar geleden. Toen ik op mijn 20e computerprogrammeur was (zo’n 30 jaar geleden) kreeg ik te horen dat het vak van programmeur, binnen niet al te lange tijd, zou verdwijnen. Een functioneel ontwerp zou met één druk op de knop omgezet worden in een werkend programma.­Natuurlijk zijn er tal van ontwikkelingen geweest op het gebied van programmeren en velen daarvan heb ik ook nauwlettend gevolgd. Denk aan termen als 4e generatietaal, normaliseren van een database, object georiënteerd programmeren, GUI’s, SOAP en  frameworks. Nu ruim 30 jaar later moet ik echter het eerste functioneel ontwerp nog tegenkomen dat met één druk op de knop is omgezet in een werkend programma. Sterker nog: goede programmeurs zijn soms niet aan te slepen en sommige leveranciers hebben hun complete programmeerfabriek ondergebracht in landen als India.­Natuurlijk zal routinematig werk verder geautomatiseerd worden. Dat geldt op het gebied van programmeren (u moest eens weten hoeveel instructies er vroeger nodig waren om een gegeven uit een bestand te lezen, terwijl hiervoor nu meestal slechts een paar commando’s nodig zijn) en ook op het gebied van de fiscaal intermediair. We doen elektronische aangifte, lezen bankafschriften elektronisch in en straks ook de facturen.­Of fiscaal intermediairs een innovatie als XBRL tegenhouden kunnen we trouwens pas constateren als XBRL volledig operationeel is bij de Belastingdienst en de banken en niet tijdens een pilotfase die al jaren duurt. bron: www.pleinplus.nl

<< Terug    Lees verder >>