“XBRL - The eXtensible Business Reporting Language ”

Handleiding Jaarrekening op fiscale grondslag

8/15/2011 3:39:18 PM   Bron: instantreporting.nl

Het Standard Business Reporting Programma heeft een definitieve versie van de gebruikershandleiding beschikbaar gesteld voor het opstellen van een jaarrekening op fiscale grondslag.Door het SBR is de werkgroep Fiscaal Jaarrapport (werkgroep FJR) opgericht. Deze werkgroep bestaat uit een brede vertegenwoordiging van accountants, fiscalisten en softwareleveranciers. Binnen de werkgroep FJR staan de rapportageverplichtingen van kleine ondernemers centraal. De werkgroep Fiscaal Jaarrapport presenteert nu de definitieve versie van de ‘Gebruikershandleiding voor de jaarrekening en publicatiestukken op fiscale grondslag, enkelvoudig en geconsolideerd, als onderdeel van het Fiscaal Jaarrapport’.Fiscaal JaarrapportHet Fiscaal Jaarrapport (afgekort als FJR) bestaat uit de jaarrekening,  publicatiestukken, verkorte winstaangifte en bankenextensie, op fiscale waarderingsgrondslag ten behoeve van kleine ondernemingen, zoals bedoeld in BW2. De basisgedachte achter de Nederlandse taxonomie en in het bijzonder het Fiscaal Jaarrapport is dat de (kleine) ondernemer op basis van één set van gegevens, die één op één is gekoppeld aan de financiële administratie, kan voldoen aan de eisen van BW2 Titel 9, belastingwetten en kredietinstellingen. De rapportages van het Fiscaal Jaarrapport bevatten de minimale wettelijke set te rapporteren gegevens voor kleine ondernemers. Door de vaststelling van de wettelijke set gegevens is het rapportageproces voor kleine rechtspersonen een stuk eenduidiger geworden. Er is immers sprake van een gestandaardiseerde, gezaghebbende en beperkte set gegevens op basis waarvan de ondernemer aan de overheid op fiscale grondslag kan rapporteren.Bekijk hier de handleidingbron: www.accountancynieuws.nl

<< Terug    Lees verder >>