“XBRL - The eXtensible Business Reporting Language ”

ICT Trends 201X - steeds meer online werken

8/15/2011 3:39:18 PM   Bron: instantreporting.nl

Het beschrijven van trends heeft een risico. Het gevaar waar herkenning van trend onbedoeld overgaat in fantasie. De voorspeller is enthousiast over de nieuwe mogelijkheden die hij heeft gezien en fantaseert er een grotere toekomstige toepassing bij. De lezer krijgt daarbij de indruk dat hij zich snel zal moeten aanpassen, omdat hij anders de boot gaat missen. Veel doorgefantaseerde trends blijken achteraf toch een hype of zijn heel anders uitgekristalliseerd. Twitter, Second Life en msn chat hebben voor sommigen die geur van hype, maar anderen hebben er nuttige toepassingen mee ontwikkeld. Het zijn voorbeelden van nieuwe toepassingen waarin de onderliggende trend zich presenteert. Die echte trend blijft de sluipende groei naar steeds meer online werken. Trend 1 ? nog meer onlineDe belofte van ICT is efficiëntie en kwaliteit; in minder tijd meer werk verzetten en een resultaat met een hogere kwaliteit. Met dat streven is veel software ontwikkeld die wordt toegepast in de kantoren. De verbetering van de functies van die software om nog efficiënter te worden is al jaren aan het afvlakken, maar op het gebied van samenwerking en uitwisseling tussen software is nog steeds enorme vooruitgang te bereiken.De meeste softwarepakketten zijn ‘eilandautomatiseringen’ met heel gebrekkige uitwisselingsmogelijkheden. Hier wordt de echte trend heel duidelijk zichtbaar; de initiatieven vanuit de markt om beter en meer geautomatiseerd gegevens uit te wisselen en software te laten samenwerken.Internet en e-mail waren goede voorlopers om uitwisseling van bestanden makkelijker en efficiënter te maken dan uitwisseling via fysieke gegevensdragers. Webservices zijn de volgende stap.Een webservice is een standaard methode waarmee twee computerprogramma’s via internet met elkaar gegevens kunnen uitwisselen. Een voorbeeld van deze ontwikkeling is de uitwisseling van banktransactiegegevens tussen een bank en een boekhoudpakket. Al jaren bieden alle banken de mogelijkheid om de transactieregels van het bankafschrift in elektronisch formaat te downloaden. Dit bestand kan vervolgens weer in een boekhoudpakket worden ingelezen, met als gevolg een hogere efficiëntie en meer kwaliteit, want er is veel minder kans op fouten dan wanneer er overgetypt zou moeten worden.Als volgende stap zijn Bizner, ABN-AMRO bank en recent ook Rabobank nu ook een mogelijkheid gaan bieden waarbij het computerprogramma van de bank rechtstreeks communiceert met het (online) boekhoudpakket, dat de transactieregels (de bankboekingen) direct inboekt. Bij deze banken is daarmee de handmatige download en daarna import in het boekhoudpakket nu volledig geautomatiseerd. Een gevolg van deze automatische koppelingen is het vrijwel geheel wegvallen van het inboeken van banktransacties.Nu de Nederlandse overheid UBL als standaard voor elektronische facturen heeft gekozen, beginnen de UBL-facturen langzaam aan hun opkomst. UBL is een softwaretechnisch formaat waarmee de inhoud van een factuur in een bestand wordt vastgelegd. Dit bestand kan net als een pdf-bestand bijvoorbeeld met een ­e-mail worden verstuurd. Het grote voordeel van UBL boven een pdf-bestand is dat de software van de ontvangende partij de UBL direct en automatisch kan inboeken. Alle gegevens van de factuur zijn immers eenduidig uit het UBL-bestand te lezen. Onlangs vertelde een spreker op een congres over zijn werkzaamheden binnen de overheid om de systemen van bijvoorbeeld gemeenten gereed te maken om UBL-facturen te kunnen ontvangen. Terwijl men nog doende was om het project voor ontvangst en verwerking bij de gemeente in te richten, begonnen er onverwacht al UBL-facturen van leveranciers in de e-mailpostbus binnen te druppelen. De sluipende opgang van online koppelingen tussen software toonde zich. Zodra meer softwareproducenten de ontvangst en verwerking van UBL-facturen gaan inbouwen, zou de stroom elektronische facturen wel eens heel snel kunnen gaan aanzwellen. Ook hier is het gevolg weer het wegvallen van de inboekwerkzaamheden van de automatisch ­geboekte UBL-facturen.Trend 2 ? browserpluriformiteitEen andere echte trend is de gestage doorontwikkeling van de internetbrowsers. De laatste jaren is browser synomiem geweest met Internet Explorer van Microsoft, vaak als IE afgekort. Dit is de standaard internetbrowser die als onderdeel van Windows door Microsoft wijd is verspreid. Behalve het gebruik van de browser voor het surfen op internet, wordt de browsersoftware ook door veel softwareleveranciers gebruikt als platform voor het werken met SAAS- (Software As A Service)toepassingen, zoals bijvoorbeeld internetboekhouden. De SAAS-toepassing is zo ontwikkeld dat zijn functies via de internetbrowser aan de gebruiker worden gepresenteerd. Dit wordt ook wel webbased software genoemd. De trend die langzaam is ingezet, maar nu steeds meer doorzet, is de pluriformiteit van internetbrowsers. Als alternatief voor Internet Explorer groeit het gebruik van browsers als Firefox, Opera, Safari, Chrome van Google en nog vele andere. Zijn er echt grote voordelen te halen bij het gebruik van een ­andere browser? Nee, het is voornamelijk een kwestie van gemak en smaak. ­Gebruikt u een Apple mac, dan surft u waarschijnlijk met Safari, omdat die standaard werd meegeleverd. Heeft u een hekel aan Microsoft, dan is vast Firefox de default browser. Google heeft recent een overeenkomst gesloten met leverancier Sony om alle laptops standaard met de Google Chrome browser uit te rusten. Steeds meer zien we dat andere, niet Microsoft IE-, browsers worden gebruikt.Al deze verschillende browsers voeren in feite dezelfde taak uit en tot op zekere hoogte met eenzelfde gedrag. Vooral in grafisch rijker opgebouwde user interfaces ontstaan wél grote verschillen in de werking, en dus de paginaopmaak, van de verschillende browsers. De toenemende variëteit aan browsers heeft daardoor ook een keerzijde. Vanwege de monopoliepositie van de Microsoft IE browser in het verleden, is dat de defacto standaard geworden. SAAS-toepassingen met complexere of rijkere user interfaces, zoals boekhouden, zijn vaak ontwikkeld om optimaal te functioneren in Internet Explorer van Microsoft. Soms werken ze in andere browsers wel, maar gebrekkig, en soms ook helemaal niet. De trend van toenemende pluriformiteit van browsers stelt de SAAS-softwareleverancier voor een lastig probleem; hoe een SAAS-product te leveren met een uitgebreide en gebruikersvriendelijke user interface die ­tegelijkertijd ook optimaal en identiek werkt in alle verschillende browsers?Trend 3 ? nog meer XUBL, de standaard voor elektronisch factureren, is in feite een toepassing van de computertaal XML voor de redelijk beperkte set van gegevens die een factuur kan bevatten. XBRL is eigenlijk ook uitwisseling van gegevens met XML, maar onder de regie van een zogenaamde taxonomie. Die taxonomie bevat onder andere de definitie van de, in de uitwisseling gebruikte, gegevens en de definitie van de mogelijke rapportages. In beide gevallen is de X, die staat voor eXtensible, verantwoordelijk voor het succes. De uitbreidbaarheid als eigenschap van de standaardtaal maakt dat ze heel goed in verschillende domeinen kan worden toegepast. UBL als standaard voor elektronische facturen in XML, en XBRL als standaard voor elektronische rapportages aan een groeiend aantal instanties. De recente samenwerking tussen de Nederlandse overheid en de 3 grote banken waarbij de elektronische kredietrapportage is gelanceerd, geeft een verdere versnelling van het gebruik van XBRL in Nederland. Ongeveer tegelijkertijd heeft de overheid het SBR-programma, waar haar XBRL-toepassing is ondergebracht, groter en breder georganiseerd. Onder leiding van de Secretaris Generaal van Economische Zaken is een nieuwe stuurgroep opgezet waar een groot aantal departementen in deelneemt. De inzet hiervan is een verdere uitbreiding van de standaardisatie van elektronische rapportages. Waar die begon met jaarrekeningen en belastingaangiften in XBRL, zal de komende jaren een groot aantal andere rapportages en formulieren elektronisch worden uitgevoerd. Ook hier zullen raakvlakken zijn met de werkzaamheden van een accountantskantoor. Bijvoorbeeld rapportages die door scholen moeten worden opgesteld of financiële rapportages van publiekrechtelijke organisaties.Meer online koppelingen, meer verschillende browsers en meer X zijn trends die de software, die wordt gebruikt door ondernemers en door accountants, zal veranderen. Daarmee veranderen ook de werkzaamheden en de inzet van de software op de kantoren. Als er meer en meer bankboekingen automatisch van de bank in de administratie worden geboekt, is het niet meer nodig daar nog capaciteit op het kantoor voor te hebben of om software te hebben om die boekingen met de hand in te boeken. Deze geschetste trends zijn geen hype en vragen van ieder accountantskantoor aandacht om er de komende jaren met succes op te kunnen anticiperen.

<< Terug    Lees verder >>