“XBRL - The eXtensible Business Reporting Language ”

Het kenniscentrum vraagt uw mening!

8/15/2011 3:39:18 PM   Bron: instantreporting.nl

In het jaar 2010 start het Kennniscentrum haar cursusprogramma van met de tweede halfjaarlijks door het kenniscentrum georganiseerde conferentie.Als kenniscentrum willen we het hele jaar door een gevarieerd programma aanbieden aan cursussen en workshops voor studenten, docenten en professionals. Als kenniscentrum achtten we het van groot belang dat de curssen en workshops aansluiten bij de kennisbehoefte van u als potentiele cursist of deelnemer.Het kenniscentrum verzoekt u dan ook hier de enquête in te vullen. De resultaten van de enquête worden gebruikt om een goed programma samen te stellen die zo dicht mogelijk aansluit bij de informatie behoefte van u als deelnemer en cursist.

<< Terug    Lees verder >>