“XBRL - The eXtensible Business Reporting Language ”

Horizontaal toezicht BD en kredietrapportages

8/15/2011 3:39:18 PM   Bron: instantreporting.nl

Geen koppeling horizontaal toezicht Belastingdienst en kredietrapportage aan banken in XBRLTot 1 april 2010 loopt de testfase om kredietrapportages elektronisch aan te leveren aan de banken. Hieraan wordt deelgenomen door intermediairs en accountants die zijn toegelaten tot het horizontaal toezicht van de Belastingdienst. Hiervoor is gekozen omdat deelnemers al ervaring hebben met de XBRL-rapportages op dezelfde grondslag. Na de testfase zullen de banken niet de eis stellen dat accountantskantoren convenantpartner horizontaal toezicht moeten zijn. Volgens Gerard Bottemanne van onderzoeksbureau GBNED is hier sprake van nieuws, omdat veel accountants denken dat banken na 1 april nog steeds de eis van convenantpartner horizontaal toezicht stellen. ‘Dat is niet het geval. Oftewel iedereen kan dan de elektronische kredietrapportage indienen bij de banken,’ aldus Bottemanne. ‘Dit is goed nieuws voor accountants, omdat nu veel meer accountants er mee aan de slag kunnen.’ Guust Jutte, productmanager bij de Rabobank, relativeert de nieuwswaarde van het bericht. ‘Er is namelijk nooit sprake geweest van een dergelijke eis van de banken na de testfase. Het klopt dat we niet één op één de Belastingdienst volgen en aansluiten op horizontaal toezicht. Tijdens de testfase gold die eis wel en moesten de deelnemers convenantpartner van de fiscus zijn. De banken werken nu aan een structuur voor kwaliteitsborging, een soort kwaliteitskeurmerk. De banken willen de kwaliteit van de aan te leveren gegevens kunnen toetsen, maar hoe deze kwaliteitsborging er precies uit gaat zien, is nog niet bekend. We hopen dat daar zo snel mogelijk duidelijkheid over komt.’ Jutte zegt het te betreuren dat onder accountants een verkeerd beeld heerst over de eisen die aan elektronische aanlevering van  kredietrapportages gesteld worden. Hij laat weten dat banken van plan zijn de communicatie te intensiveren over dit onderwerp.bron: www.accountancynieuws.nl

<< Terug    Lees verder >>