“XBRL - The eXtensible Business Reporting Language ”

De NT 2010 gepubliceerd

8/15/2011 3:39:18 PM   Bron: instantreporting.nl

NT2010 is gepubliceerd. Vanaf 1 januari 2010 kan deze versie worden gebruikt voor het samenstellen en aanleveren van jaarrekeningen, aangiften en statistiekopgaven in XBRL. NT 2010De NT 2010 bestaat uit de Nederlandse Taxonomie en bijbehorende documentatie en informatie. Alle relevante bestanden zijn te vinden op: http://www.xbrl-ntp.nl/taxonomie/documentatie_2010 De NT 2010 is online beschikbaar op: http://www.nltaxonomie.nl Zoals gebruikelijk volgen de versioning informatie en test instances op een later moment. Convenantpartners zullen hierover worden geïnformeerd. Vragen over inhoud en werking NT2010Voor vragen en opmerkingen over de inhoud en werking van de Nederlandse Taxonomie kunt u terecht bij Marc van Hilvoorde. Het liefst per email marc.hilvoorde@gbo.overheid.nl, maar telefonisch kan ook: 070 - 888 7500. Praktische vragenHeeft u praktische vragen over het toepassen van de Nederlandse Taxonomie in software en rapportageprocessen?Neemt u dan contact op met de Serviceorganisatie GBO.Overheid:telefoon: 0800 - 023 0800email: servicedesk@oseb.nlBron: www.sbr-nl.nl/nieuws

<< Terug    Lees verder >>