“XBRL - The eXtensible Business Reporting Language ”

Belgische voorsprong XBRL door pragmatische aanpak

8/15/2011 3:39:18 PM   Bron: instantreporting.nl

Met de invoering van XBRL loopt België ver voor op Nederland. Bijna honderd procent van de jaarverslagen wordt in XBRL aangeleverd. Volgens Luc Dufresne, voorzitter van XBRL België, komt dat door de pragmatische aanpak. "In Nederland wacht iedereen op iedereen". "In Nederland wil men met alle partijen, zoals de Kamers van Koophandel, het CBS, de Belastingdienst, financiële dienstverleners en de leveranciers van software, tegelijkertijd tot overeenstemming komen", zegt Dufresne in een interview in het deze week verschijnende decembernummer van 'de Accountant'. "Dan krijg je een situatie dat iedereen op iedereen wacht en dat het ganse proces ten slotte veel meer tijd neemt."Van de gedeponeerde jaarverslagen in België werd in 2007 al 83,1 procent in XBRL aangeleverd, in 2008 89,2 procent en dit jaar tot eind september 95,9 procent. "Wij hebben besloten om XBRL gefaseerd in te voeren, maar vervolgens binnen elke fase wel door middel van een Big Bang", aldus Dufresne, tevens adviseur van de Nationale Bank van België. Voor de ondernemers was de Big Bang op 2 april 2007, voor het Nationaal Instituut voor de Statistiek op 1 september 2009 en de overgang voor de fiscus is in 2011 voorzien.De gefaseerde aanpak houdt het voor alle partijen overzichtelijk, stelt Dufresne. Maar door de invoering van de ene op de andere dag wist ook iedereen dat er geen ontkomen aan is. "Een houding van 'het zal mijn tijd wel duren', die je in Nederland bij sommige partijen aantreft, kon om die reden niemand in België zich veroorloven." Anders dan bij de Kamers van Koophandel in Nederland is het deponeren bij de Belgische Balanscentrale volledig gestandaardiseerd. Belangstellenden kunnen hierdoor al binnen een dag de gegevens opvragen. Dufresne: "Het is net the slaughterhouse of Chicago: aan de voorkant gaan de varkens naar binnen om vervolgens in no time aan de achterkant als worsten het pand weer te verlaten." Maar in plaats van worsten, ontvangen ondernemers vanuit de Balanscentrale gratis informatie uit jaarverslagen. Aan de Big Bang voor ondernemers ging een uitgebreide voorlichtingscampagne vooraf. Luc Dufresne: "We hebben diverse roadshows voor accountants gehouden om ze te vertellen dat ze geen schrik hoefden te hebben voor het nieuwe systeem. Deze voorlichtingscampagne was zeer effectief want de invoering verliep zonder problemen." Sinds de invoering van XBRL zijn de administratieve lasten voor ondernemers volgens Dufresne door de daling van het tarief voor 'neerlegging' met 17,3 miljoen euro gedaald.Lees hier het artikel " XBRL in België groot succes; driemaal Big Bang"Bron: www.accountancynieuws.nl

<< Terug    Lees verder >>