“XBRL - The eXtensible Business Reporting Language ”

SBR Programma: Nieuwe impuls en nieuwe gezichten

8/15/2011 3:39:18 PM   Bron: instantreporting.nl

Het SBR Programma heeft een nieuwe impuls gekregen. De nieuw ingestelde stuurgroep heeft op 7 oktober besloten het SBR Programma onder te brengen bij GBO.Overheid. Dit besluit is genomen om sterke focus te leggen op de implementatie van SBR.Management Vanaf begin oktober wordt de overheidsinbreng in het SBR Programma aangestuurd door de SBR stuurgroep onder voorzitterschap van de Secretaris-Generaal van Economische Zaken en met leden op het niveau van Directeuren-Generaal en de leiding van de betrokken uitvoeringsorganisaties.De stuurgroep komt op 4 december a.s. weer bijeen om de volgende stappen voor het SBR Programma te concretiseren. De stuurgroep heeft gekozen voor een sterker focus op de verankering en het gebruik van SBR. De eerste prioriteit is het verhogen van het aantal SBR rapportages in jaarrekeningen, belastingaangiften en statistiekopgaven, alsmede het borgen van samenhangend beheer van de generieke SBR voorzieningen. Tegelijkertijd zal er nadruk worden gelegd op heldere communicatie en zal de samenwerking met convenantpartijen worden geïntensiveerd om het gebruik van SBR verder te stimuleren. Het SBR Programma heeft de Nederlandse Taxonomie en de Procesinfrastructuur gerealiseerd. In maart 2009 is de Procesinfrastructuur overgedragen aan GBO.Overheid. Per 7 oktober zijn ook de Nederlandse Taxonomie en de overige SBR-activiteiten bij GBO.Overheid ondergebracht. Dit sluit aan op de expertise van GBO.Overheid in het beheer van generieke voorzieningen en het aansluiten van overheidsorganisaties en marktpartijen op die voorzieningen. GevolgenHet SBR Programma heeft een nieuwe fase bereikt. Gezamenlijk gaan we door met het promoten van het SBR concept. Er wordt doorgewerkt aan nieuwe versies van de Nederlandse Taxonomie. Het aansluiten van partijen en rapportageketens op SBR en SBR voorzieningen gaat met nieuw elan door. In samenwerking met de leden van de werkgroepen Fiscaal Jaarrapport en Commercieel jaarrapport wordt bekeken op welke wijze de resultaten van de werkgroepen worden gewaarborgd en hoe een en ander een vervolg zal krijgen. ContactVanaf heden kunt u het SBR Programma bereiken bij GBO.Overheid via email info@sbr-nl.nl of telefoon 070 - 888 7500. Voor beleidsmatige vragen over SBR en het SBR Progamma kunt u contact opnemen met: Rob Kuipers, Project Directeur Generaal rob.kuipers@minbzk.nl Michel Verhagen, SBR Beleid bij het Min. van Economische Zaken M.G.H.Verhagen@minez.nl Voor vragen over de uitvoering van SBR kunt u contact opnemen met: Steven Luitjens, Directeur GBO.Overheid Steven.Luitjens@gbo.overheid.nl Niels de Winne, SBR productmanagement niels.winne@gbo.overheid.nl Marc van Hilvoorde, SBR Nederlandse Taxonomie marc.hilvoorde@gbo.overheid.nl Voor praktische, technische SBR ondersteuning kunt u contact opnemen met de Serviceorganisatie GBO.Overheid, via telefoon of email: 0800 - 023 0800 | servicedesk@oseb.nl bron: nieuwsbrief van www.sbr-nl.nl

<< Terug    Lees verder >>