“XBRL - The eXtensible Business Reporting Language ”

Nieuwe tussentijdse release IFRS taxonomie

8/24/2011 6:02:56 AM   Bron: dexbrlsite.nl

Op aangeven van het IASB heeft de IFRS organisatie een aanvulling op de IFRS taxonomie 2011 gepuliceeerd. Deze aanvulling is het  gevolg van recente wijzigingen in IAS 1 (presentatie van baten) en IAS 19 (personeelsbeloningen). Vanaf volgend jaar  zal de aanvulling een integraal onderdeel gaan uitmaken van de volledige IFRS taxonomie 2012. Meer informatie over de tussentijdse release is hier te vinden.

<< Terug    Lees verder >>