“XBRL - The eXtensible Business Reporting Language ”

IFRS interim release voor algemene financiële elementen

9/1/2011 9:02:55 PM   Bron: dexbrlsite.nl

Wederom is door de IFRS organisatie een tussentijdse aanvulling op de IFRS taxonomie gepubliceerd. Ditmaal gaat het om algemene financiële elementen die niet strikt noodzakelijk zijn in een rapportage gebaseerd op de regelgeving van de diverse IAS’en. Vaak willen organisaties meer rapporteren dan dat IFRS van ze verlangt en om te voorkomen dat organisaties om deze reden hun eigen extensie moeten maken, zijn door de IFRS organisatie 350 aanvullende financiële elementen gecreëerd. Hierbij kan worden gedacht aan elementen die gebruikt kunnen worden in een nadere specificatie van de kosten. In de toekomst zullen nog meerdere tussentijdse aanvullingen worden gepubliceerd. De verwachting is dat in oktober een aanvulling komt op financiële elementen die gebruikt worden in zogenaamde footnotes. Dit in voorbereiding op de eisen die de SEC gaat stellen aan de XBRL rapportages gebaseerd op IFRS. Meer informatie over de tussentijdse aanvulling is hier te vinden.

<< Terug    Lees verder >>