“XBRL - The eXtensible Business Reporting Language ”

DigiNotar en SBR

9/4/2011 4:02:56 PM   Bron: dexbrlsite.nl

Ze zeggen wel eens: “Vertrouwen komt te voet en gaat te paard”. Zo ook in de wereld van de certificaten. Werd afgelopen dinsdag nog gecommuniceerd dat PKIoverheid certificaten afkomstig van DigiNotar betrouwbaar zijn, heeft de overheid nu plotsklaps de certificaten van DigiNotar in de digitale ban gedaan. Zoals bekend worden SBR rapportages bestemd voor de Belastingdienst, Kamer van Koophandel en CSB aangeleverd via Digipoort, een onderdeel van Logius. En aangezien Logius op haar beurt deel uitmaakt van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, is de beveiliging van Digipoort geregeld met PKIoverheid certificaten geleverd door DigiNotar. De consequenties voor aanleveringen aan Digipoort zijn momenteel nog niet duidelijk. Veel hangt af van het feit of de DigiNotar PKIoverheid CA certificaten op de Certificate Revocation List (CRL) worden geplaatst. De CRL is de zwarte lijst van certificaten die als onbetrouwbaar zijn aangemerkt. Geen webbrowser, maar ook veel andere IT-systemen, zullen niet zomaar een verbinding accepteren, waarvan het certificaat op de zwarte lijst staat. Op dit moment zijn er nog veel vragen. Zo gauw wij de antwoorden hebben, dan zullen wij u hierover informeren. We zullen maar zeggen…. wordt vervolgd.

<< Terug    Lees verder >>