“XBRL - The eXtensible Business Reporting Language ”

Alfaversie bankentaxonomie 2012 online

9/8/2011 9:03:00 PM   Bron: dexbrlsite.nl

Na de alfaversies van de Belastingdienst en de Kamer van Koophandel heeft nu ook de FRC haar alfaversie online geplaatst. Tot 15 oktober hebben intermediairs en softwareleveranciers de tijd om een reactie te geven op de eerste (test)versie van de bankentaxonomie. Belangrijkste wijzigingen ten opzichte van het voorgaande jaar zijn een betere aansluiting met de Nederlandse Taxonomie Architectuur en een vermindering van het aantal toelichtingen en grondslagen. Evenals in de Nederlandse Taxonomie wordt vanaf 2012 in de bankentaxonomie gebruik gemaakt van de Dimensions 1.0 specificatie. De alfaversie van de bankentaxonomie 2012 (inclusief begeleidende documentatie) is hier te vinden.

<< Terug    Lees verder >>