“XBRL - The eXtensible Business Reporting Language ”

XBRL open source project Arelle

11/1/2011 9:03:02 PM   Bron: dexbrlsite.nl

Op het gebied van open source projecten komt XBRL er nog steeds bekaaid van af. En als ze er al zijn, dan worden ze vaak niet goed onderhouden. Met wijzigingen in bestaande specificaties en met de komst van nieuwe XBRL specificaties worden deze projecten op termijn nutteloos. Een grote uitzondering daarop is Arelle. Arelle is een XBRL open source project dat gemaakt en gesteund wordt door XBRL experts van het eerste uur. Naast het inlezen van XBRL instances en taxonomieën is het ook mogelijk om deze te valideren. Naast de standaard validaties kent Arelle ook een gedeeltelijke Formula validatie. De tool is ontwikkeld in Python en kan geïntegreerd worden op basis van het API-model in andere software projecten. Voor de eindgebruiker wordt ook een zogenaamde Windows GUI versie gepubliceerd. Meer informatie over Arelle is hier te vinden.

<< Terug    Lees verder >>