“XBRL - The eXtensible Business Reporting Language ”

Nieuwe rapportages in de Nederlandse Taxonomie

11/4/2011 8:01:01 PM   Bron: dexbrlsite.nl

Nieuwe rapportages in de Nederlandse Taxonomie Aan de Nederlandse Taxonomie zijn een tweetal nieuwe rapportages toegevoegd, te weten: het verzoek voorlopige aanslag vennootschapsbelasting en het verzoek voorlopige aanslag inkomstenbelasting. Deze nieuwe rapportages zijn toegevoegd als extensie op de Nederlandse Taxonomie 2011. Het is nog niet de bedoeling dat XBRL instances op basis van deze twee nieuwe berichtstromen aan de Belastingdienst via Digipoort worden ingestuurd. De nieuwe berichtstromen worden vroegtijdig bekend gemaakt, zodat fiscale softwareleveranciers in de gelegenheid worden gesteld hun producten voor het komend jaar aan te passen. Vanaf volgend jaar november zal het wel mogelijk zijn omĀ een verzoek voor een voorlopige aanslag op te stellen in XBRL en te verzenden via Digipoort. De verzoeken tot een voorlopige aanslag zullen overigens altijd als een extensie op de basis taxonomie worden gepubliceerd. De reden hiervoor is dat de specificatie van de verzoeken later bekend zijn dan de overige fiscale aangiften en opgaven. Meer informatie over de nieuwe rapportages is hier te vinden.

<< Terug    Lees verder >>