“XBRL - The eXtensible Business Reporting Language ”

Formula linkbase voor IFRS

11/21/2011 9:02:59 AM   Bron: dexbrlsite.nl

Recent heeft de IASB de IFRS taxonomie aangevuld met een formula linkbase. Met een formula linkbase is het mogelijk om de consistentie tussen financiële feiten aanwezig in een XBRL rapportage te controleren. De basis XBRL 2.1 specificatie beschikte al over rudimentaire validatie mogelijkheden, maar deze zijn te eenvoudig en door technische beperkingen vrijwel nooit bruikbaar. Met de Formula Specification 1.0 (een aanvulling op de XBRL 2.1 specificatie) zijn wel complexe consistentie controles uit te voeren. Een voorbeeld van een consistentie controle is de ‘cross period’ validatie. Met deze validatie is het mogelijk om verloopoverzichten te controleren. Klopt het dat de beginstand en de mutatie over een bepaalde periode gelijk is aan de eindstand? Een andere validatie betreft de controle of het totaal van de activa gelijk is aan het totaal van de passiva. De algemene verwachting is dat de toevoeging van een formula linkbase aan de IFRS taxonomie de betrouwbaarheid van de uit te wisselen financiële informatie nog verder zal verbeteren. De formula linkbase voor de IFRS taxonomie en begeleidende documentatie zijn hier te vinden.

<< Terug    Lees verder >>