“XBRL - The eXtensible Business Reporting Language ”

Persbericht: Met SBR kennis prijzen winnen bij KenDeCOS.nl

11/22/2011 6:01:01 AM   Bron: dexbrlsite.nl

SBR/XBRL is een onderwerp dat door de besluit¬vorming van 31 mei jl. door Minister Verhagen, vast onderdeel uit is gaan maken van het werkgebied van intermediairs. Een ontwikkeling met impact. KenDeCOS.nl en SBRscan.nl zagen er beide het belang van in om accountants naast over vak¬techniek, ook op het SBR/XBRL vlak een laagdrempelig kennisplatform te bieden. Door de samen¬werking tussen KenDeCOS.nl en SBRscan.nl is deze ‘kennistoets’ inmiddels realiteit. KenDeCOS.nl deelnemers krijgen structureel 3 keer per week een vraag voorgelegd om hun kennis van Standard Business Reporting (SBR) te toetsen. Daarmee is vooral een leuke manier beschikbaar gekomen om het SBR/XBRL begrippen-kader langzaam gemeengoed van accountants te laten worden. De KenDeCOS.nl site biedt haar deelnemers tevens de mogelijkheid zich in een heuse competitie te meten met collega accountants. Vanaf maandag 28 november 2011 is het binnen dit onderdeel van de site nu ook mogelijk de competitie aan te gaan voor SBR. Dat wilden we graag vieren. Deelname zien wij als belangrijk. Op deze manier laten accountants zien dit onder¬werp ook serieus op te pakken en er voor durven uitkomen hoe ze daarin scoren. Dit helpt weer de awareness rondom SBR binnen de beroepsgroep verder vorm te laten krijgen. SBRscan.nl wil deze ontwikkeling graag verder stimuleren. Zij heeft daarom besloten aan deze SBR competitie mooie prijzen te verbinden. In de periode tussen 28 november 2011 en eind maart 2012 wordt er naar de behaalde scores gekeken. De deelnemer die de hoogste score heeft is winnaar en krijgt een SBR Scan EXTENDED (waarde: € 1.795), de nummer twee een SBR Scan LITE (waarde: € 395). Ook wie op de derde plaats eindigt is niet slecht af. Deze ontvangt het XBRL Handboek voor intermediairs (waarde: € 155). Alle prijzen worden aangeboden door SBRscan.nl.

<< Terug    Lees verder >>