“XBRL - The eXtensible Business Reporting Language ”

Update voor ‘XBRL Handboek voor intermediairs’

12/2/2011 8:01:22 AM   Bron: dexbrlsite.nl

De wereld staat niet stil. En zeker niet de wereld rondom SBR en XBRL. Om deze reden heeft het ‘XBRL Handboek voor intermediairs’ weer een update gehad. Naast dat versie 2.2 een tal van wijzigingen bevat, zijn er ook drie nieuwe onderwerpen aan toegevoegd. Het eerste nieuwe onderwerp behandelt de uitfasering van BAPI naar Digipoort. Waarbij er eveneens aandacht is voor de machtigingsvoorziening dat straks nodig is voor het ontvangen van de elektronische kopieën van de aanslagen. Nieuw is ook de aandacht voor de verbreding in Nederland. Langzaam breidt de SBR / XBRL vlek zich ook uit in het Agro domein, bij de woningcorporaties, Agentschap NL, in de zorg en in het onderwijs. Het laatste nieuwe onderwerp betreft de internationale XBRL initiatieven (IFRS, Solvency II) die ook van belang kunnen zijn voor Nederlandse organisaties. Meer informatie over het XBRL Handboek is hier te vinden.

<< Terug    Lees verder >>