“XBRL - The eXtensible Business Reporting Language ”

Nederlandse Taxonomie Architectuur experts gezocht

12/15/2011 9:01:22 PM   Bron: dexbrlsite.nl

Het Forum Standaardisatie is op zoek naar experts op het gebied van de Nederlandse Taxonomie Architectuur (NTA). Door het Forum Standaardisatie is namelijk besloten om de NTA in procedure te nemen voor opname op de 'pas toe of leg uit'-lijst. Op 17 maart 2010 werd XBRL al op de 'pas toe of leg uit'-lijst geplaatst en nu valt wellicht de beurt aan de NTA. Indien u van mening bent over voldoende NTA en XBRL expertise te beschikken dan dient u zich voor 21 december aan te melden. Meer informatie treft u hier aan.

<< Terug    Lees verder >>