“XBRL - The eXtensible Business Reporting Language ”

Persbericht: Ketentest aanlevering kredietrapportages via SBR aan banken succesvol

1/26/2012 8:01:24 PM   Bron: dexbrlsite.nl

- eerste predicaten uitgereikt- De in oktober vorig jaar door het Financiële Rapportages Coöperatief (FRC) gestarte integrale ketentesten hebben de eerste successen opgeleverd. Het bestuur van het FRC heeft op 25 januari jl. de predicaten “SBR voor banken” uitgereikt aan Flynth (voorheen: Gibo Groep), Ketelaar Accountancy en Belastingadviseurs, AccountView en ProManagement. Het FRC is een initiatief van ABN Amro, de Rabobank en de ING voor de aanlevering van kredietrapportages door intermediairs via SBR aan de banken. Door een intensieve samenwerking tussen het FRC, de intermediairs Flynth en Ketelaar Accountancy en Belastingadviseurs en hun software leveranciers AccountView respectievelijk ProManagement hebben deze intermediairs de integrale ketentesten goed doorlopen. Ze gaan vanaf februari 2012 de verslaglegging voor hun klanten voor een belangrijk deel via SBR (Standard Business Reporting) aanleveren bij de banken. Alle betrokken partijen zijn enthousiast over de manier waarop ieder zijn kennis en ervaring heeft ingezet om de integrale ketentesten tot een succes te maken. 

<< Terug    Lees verder >>