“XBRL - The eXtensible Business Reporting Language ”

Toepassingsregime XBRL binnen de overheid verzwaard

1/28/2012 6:01:25 PM   Bron: dexbrlsite.nl

Vanaf 2012 moeten overheidsinstellingen volgens de Rijksbegrotingsvoorschriften nadrukkelijk rapporteren over de afwijkingen in het gebruik van open standaarden in hun organisatie met de open standaarden zoals deze zijn opgenomen in de 'pas toe of leg uit'-lijst van het College Standaardisatie. Sinds 17 maart 2010 staat ook XBRL (en de XBRL specificatie voor Dimensions) op de 'pas toe of leg uit'. In praktische zin betekent dit dat de rijksoverheidsorganisaties en hun baten- en lastendiensten een goede reden moeten hebben om in hun nieuwe ontwikkelingen geen rekening te houden met XBRL. Op 16 mei, als de jaarverslagen worden aangeboden aan de Tweede Kamer, zal duidelijk worden waarom de diverse overheidsorganisaties besloten hebben om in hun nieuwe ontwikkelingen, voor zover het gaat om het financiƫle verantwoordingsverkeer, geen XBRL als standaard te gebruiken. Meer informatie over de verzwaring van het toepassingsregime voor open standaarden is hier te vinden.

<< Terug    Lees verder >>