“XBRL - The eXtensible Business Reporting Language ”

Architectuur Solvency II taxonomie in de pas met EBA

2/12/2012 7:48:48 AM   Bron: dexbrlsite.nl

Eén van de belangrijkste uitkomsten van de publieke consultatie van de Solvency II XBRL taxonomie is dat de Solvency II taxonomie meer aansluiting moet zoeken met de onderliggende architectuur van de al bestaande FINREP en COREP taxonomieën. Daarnaast moet de Solvency II taxonomie ook zoveel mogelijk gebruik gaan maken van reeds gedefinieerde algemene concepten. Met het harmoniseren van de rapportage frameworks zal de efficiency, voor wat betreft het verzamelen van de relevante data en de creatie van de XBRL rapportages, toenemen. In dit opzicht lijken de uit voeren activiteiten veel op de activiteiten die ondermeer door het Nederlandse SBR programma worden uitgevoerd. Uit een analyse is gebleken dat er op element niveau tussen de rapportage frameworks voor COREP, FINREP, de ECB statistieken en Solvency II veel gemeenschappelijk is. Ook vanuit de rapportage context wordt het één en ander gedeeld. Meer informatie over de harmonisatieslag van de Solvency II taxonomie is hier te vinden.

<< Terug    Lees verder >>