“XBRL - The eXtensible Business Reporting Language ”

Ketentesten SBR aan banken succesvol

2/17/2012 11:00:50 AM   Bron: instantreporting.nl

De in oktober vorig jaar door het Financiële Rapportages Coöperatief (FRC) gestarte integrale ketentesten hebben de eerste successen opgeleverd. Het bestuur van het FRC heeft op 25 januari jl. de predicaten "SBR voor banken" uitgereikt aan Flynth (voorheen: Gibo Groep en Flynth Adviseurs en Accountants), Ketelaar Accountancy en Belastingadviseurs, AccountView en ProManagement. Het FRC is een initiatief van ABN Amro, de Rabobank en de ING voor de aanlevering van kredietrapportages door intermediairs via SBR aan de banken. Door een intensieve samenwerking tussen het FRC, de intermediairs Flynth en Ketelaar Accountancy en Belastingadviseurs en hun software leveranciers AccountView respectievelijk ProManagement hebben deze intermediairs de integrale ketentesten goed doorlopen. Ze gaan vanaf februari 2012 de verslaglegging voor hun klanten voor een belangrijk deel via SBR (Standard Business Reporting) aanleveren bij de banken. Alle betrokken partijen zijn enthousiast over de manier waarop ieder zijn kennis en ervaring heeft ingezet om de integrale ketentesten tot een succes te maken. De integrale ketentesten hebben aangetoond dat SBR aanleveringen aan banken met gebruik van de software van AccountView en ProManagement, met een beperkt aantal aanpassingen, goed te realiseren is. Tijdens de ketentesten zijn vooral vraagstukken met betrekking tot SBR-software en -werkprocessen opgelost waardoor inhoudelijk kwalitatief goede kredietrapportages aan banken aangeleverd kunnen worden. SBR is een gestandaardiseerde rapportagevorm op basis waarvan de ondernemer vanuit zijn administratie de vraag naar informatie door verschillende uitvragende partijen (Belastingdienst, banken, CBS en KvK) efficiënter kan gaan aanleveren. Door gebruik te maken van SBR wordt het administratieve proces binnen de keten tussen ondernemer, de accountant en de uitvragende partijen sterk vereenvoudigd. Dit biedt voor alle partijen in de keten vooral efficiency voordelen. De ondernemer kan via SBR vaak in een keer alle benodigde informatie aan (laten) leveren en is dan ook minder tijd kwijt voor een kredietaanvraag. Voor het intermediair blijft er meer tijd over voor advies. Banken kunnen de kredietaanvraag sneller verwerken en de ondernemer sneller informeren. Een soepel, snel en efficiënt proces van kredietverlening is een belangrijke randvoorwaarde voor de concurrentiekracht van ons bedrijfsleven en de groei van onze economie. Doordat Flynth en Ketelaar Accountancy en Belastingadviseurs de kredietrapportages via SBR bij banken gaan aanleveren wordt er een belangrijke stap gezet in het benutten van de efficiencyvoordelen van SBR. Het FRC verwacht dit jaar ook andere accountants- en administratiekantoren en softwareleveranciers het predicaat te kunnen verstrekken. De integrale ketentesten worden door het FRC gecontinueerd met andere intermediaire partijen en hun softwareleveranciers. Meer informatie over de integrale ketentesten en de predicaten vindt u op www.rapportageportaal.nlBron: http://www.sbr-nl.nl/actueel/nieuwsberichten/item/titel/ketentesten-sbr-aan-banken-succesvol/

<< Terug    Lees verder >>