“XBRL - The eXtensible Business Reporting Language ”

NBA-taxonomie voor accountantsverklaringen op komst

3/7/2012 9:00:35 PM   Bron: dexbrlsite.nl

Door de NBA is aangegeven momenteel druk bezig te zijn met de ontwikkeling van een NBA-taxonomie. Deze zal de teksten voor diverse accountantsverklaringen bevatten. Door deze nieuwe ontwikkeling kunnen accountants naast de publicatie van de jaarrekening in het XBRL formaat ook de accountantsverklaring in XBRL opstellen. Door de accountantsverklaring in het XBRL formaat te koppelen aan het beroepscertificaat van de ondertekenaar wordt de getrouwheid van de jaarrekening en verklaring gewaarborgd. Als de jaarrekening -met daaraan gekoppeld de accountantsverklaring- wordt gewijzigd, dan zal de koppeling met de verklaring automatisch worden verbroken. Ook zal de NBA ervoor zorgen dat de XBRL jaarrekening op een betrouwbare wijze aan de lezer wordt gepresenteerd. In de communicatie van de NBA wordt niet gesproken over eenduidigheid, maar dit zal ongetwijfeld het hoger doel zijn. De verwachting is dat alles begin 2013 is gerealiseerd. Meer informatie is te vinden in het persbericht van de NBA.

<< Terug    Lees verder >>