“XBRL - The eXtensible Business Reporting Language ”

ICT Accountancy praktijkdag

3/16/2012 7:00:35 PM   Bron: dexbrlsite.nl

Wederom is er veel aandacht voor SBR en XBRL op de ICT Accountancy praktijkdag. Thema’s zijn ditmaal digitaal dossierbeheer en werkprogramma's. Door Paul Staal zal het stappenplan voor de SBR aansluiting met de banken worden besproken. Daarnaast zullen de verschillende kredietrapportages, ingewikkelde concepten uit de Bankentaxonomie en de ontwikkelingen en tijdslijnen voor de volgende Bankentaxonomie aan bod komen. Een drietal ervaringsdeskundigen (Mark Bisschop, Dirk Kreijkes en Harry Marissen) gaan in op de relatie tussen werkprogramma’s en de effecten van standaardisatie en digitalisering. In hun presentatie wordt specifiek voor de samenstelpraktijk ingegaan op onderwerpen, zoals: de impact van SBR op het rapportageproces, de rol van een klantenportaal, de toegevoegde waarde van een SBR scan en de diverse scenario’s voor standaardisering en digitalisering van het kantoor. Meer informatie over de ICT Accountancy praktijkdag dat op 17 april 2012 plaats vindt kan hier worden gevonden

<< Terug    Lees verder >>