“XBRL - The eXtensible Business Reporting Language ”

Koepelorganisaties klaar voor SBR

3/21/2012 5:00:46 PM   Bron: instantreporting.nl

Per februari 2012 zijn de accountancykoepelorganisaties Auxilium, Extendum, FKA en Fiscount aangesloten bij het koepeloverleg van het SBR Programma. Hiermee is bereikt dat er vanaf nu 10 koepelorganisaties voor intermediairs klaar zijn om hen op een eenduidige wijze te informeren over de invoering van SBR. Eerder pakten de koepels SRA, NOVAK, NOAB, NBA, NOB en RB deze rol al actief op. Prioriteiten De koepelorganisaties voor accountants- en administratiekantoren zijn verenigd in een koepeloverleg dat door het SBR Programma van Logius wordt georganiseerd. In dit overleg wordt informatie uitgewisseld over Standard Businesss Reporting en wordt gekeken naar specifieke aandachtsgebieden en knelpunten daarbinnen. Signalen uit de markt worden besproken, er worden gezamenlijk prioriteiten gesteld en de individuele activiteiten worden op elkaar afgestemd. Single point of information De koepelorganisaties vormen een actief aanspreekpunt, waar de aangesloten leden terecht kunnen met hun vragen over SBR. Door de gezamenlijke aanpak kunnen de koepelorganisaties intermediairs op een eenduidige wijze informeren over SBR. Zij vormen voor SBR een 'single point of information' voor hun achterban, de eerste deur om bij aan te kloppen bij vraagpunten. Verplichting en certificaten Een van de onderwerpen waar de koepels zich op zullen richten is de tijdige aanschaf van PKIoverheidscertificaten in 2012. Vanaf 1 januari 2013 is SBR verplicht voor system-to-system aanleveringen van de IB en VpBĀ  en daarvoor moeten intermediairs een dergelijk certificaat aanschaffen. Voorlichting over de werking en aanschaf van certificaten wordt nadrukkelijk door de koepelorganisaties opgepakt.Bron: http://www.sbr-nl.nl/actueel/nieuwsberichten/item/titel/koepelorganisaties-klaar-voor-sbr/

<< Terug    Lees verder >>