“XBRL - The eXtensible Business Reporting Language ”

Kennisniveau stijgt, informatiebehoefte blijft

3/21/2012 5:00:46 PM   Bron: instantreporting.nl

De Belastingdienst en het SBR Programma hebben in het kader van de verplichte invoering van Standard Business Reporting in januari 2012 een vervolgmeting uitgevoerd naar de bekendheid van en de informatiebehoefte over SBR. Deze tweede meting geeft inzicht in wat intermediairs (accountants, administratiekantoren en fiscaal adviseurs) weten over SBR en hoe zij zich oriënteren op de aansluiting op SBR. De eerste meting hiernaar vond plaats in oktober 2011.   De totale bekendheid van SBR is groot en nauwelijks veranderd ten opzichte van oktober 2011: driekwart van de respondenten kent SBR. Het aantal intermediairs dat aangeeft precies te weten wat SBR is, steeg sinds oktober 2011. Vooral accountants en intermediairs die voor grotere organisaties werken, weten vaker precies wat SBR inhoudt. Dit aantal verdubbelde ten opzichte van de meting in 2011. Ook leden van branche- en koepelorganisaties weten vaker dan niet-leden precies wat SBR inhoudt. Meer kennis De afgelopen maanden vond er een verdiepingsslag plaats van globale kennis naar exacte kennis over SBR. De kennis over specifieke onderwerpen nam toe ten opzichte van oktober 2011. Zo weten meer respondenten inmiddels dat versturing conform SBR via Digipoort gaat en dat gebruik moet worden gemaakt van een PKIoverheidcertificaat. Toch blijft er een belangrijke lacune in de kennis over de verplichting tot aanlevering in SBR. Veel intermediairs weten nog niet dat SBR vanaf belastingjaar 2012 het exclusieve aangiftekanaal is voor het aanleveren van de IB en de VpB aangiften via fiscale software. Sterke informatiebehoefte In oktober 2011 had men vooral nog behoefte aan 'algemene' informatie, nu wensen intermediairs vooral specifieke informatie. Er is concreet behoefte aan informatie over softwarepakketten, de rol van certificaten, het gebruik van Digipoort en aan praktijkvoorbeelden van intermediairs die met SBR werken. Op deze punten verwacht men een actieve rol van de Belastingdienst, de leveranciers van softwarepakketten en de branche- en koepelorganisaties. Men wil daarbij graag geïnformeerd worden via digitale nieuwsbrieven en voorlichtingsbijeenkomsten. Ook artikelen in vakbladen en (overheids)sites worden door intermediairs veel geraadpleegd.  Voorbereidingen Ten opzichte van oktober 2011 geven meer organisaties aan bezig te zijn met de voorbereiding op SBR. Een kwart is al een onderzoek gestart naar SBR of is bezig met implementatie, 57% start een  onderzoek naar de mogelijkheden en impact van SBR in de tweede helft van 2012. Het PKIoverheidcertificaat zal door de meeste intermediairs in 2012 worden aangevraagd. Een klein aantal wil dat pas in 2013 doen, bijna een kwart weet nog niet wanneer ze het gaan aanvragen.Bron: http://www.sbr-nl.nl/actueel/nieuwsberichten/item/titel/kennisniveau-stijgt-informatiebehoefte-blijft/

<< Terug    Lees verder >>