“XBRL - The eXtensible Business Reporting Language ”

NBA komt met aanpak voor SBR-verklaringen

3/21/2012 5:00:46 PM   Bron: instantreporting.nl

Met de ontwikkeling die Standard Business Reporting in Nederland doormaakt is een concrete behoefte ontstaan om een verklaring van de accountant te kunnen krijgen bij dergelijke rapportages. Door de uiteenlopende toepassingen van XBRL wereldwijd en de vooruitstrevende positie van Nederland op dit gebied is er internationaal nog geen passende aanpak voorhanden. De NBA heeft daarom een oplossing gedefinieerd die toepasbaar is voor verklaringen die door accountants in XBRL worden afgegeven.De NBA is al geruime tijd bezig met XBRL en voert hierover regelmatig overleg met het SBR Programma en een aantal marktpartijen zoals de banken. Hieruit is een conceptoplossing naar voren gekomen, die nu door de NBA concreet wordt uitgewerkt.  Een belangrijk element van deze oplossing is de ontwikkeling van de zogenaamde NBA-taxonomie, waarin de teksten van de diverse accountantsverklaringen (voor controle, beoordelen en samenstellen) gestructureerd en gestandaardiseerd opgenomen zijn. Met deze NBA-taxonomie zullen accountants in staat zijn om een verklaring in XBRL-formaat op te stellen die onlosmakelijk gekoppeld is aan de SBR-rapportage waarop de verklaring van toepassing is. Digitale beroepscertificaten worden daarbij gebruikt voor ondertekening. Indien de rapportage op enigerlei wijze wordt gewijzigd of anderszins wordt gemanipuleerd, wordt de koppeling met de verklaring automatisch verbroken.  Als onderdeel van het project zorgt de NBA ? in overleg met andere partijen ? ervoor dat SBR-informatie waarin de NBA-taxonomie is opgenomen op een betrouwbare wijze kan worden gepresenteerd.Met deze opzet beoogt de NBA om een aanpak neer te zetten die niet alleen binnen de Nederlandse (SBR) context toepasbaar is, maar ook internationaal. Hierover wordt actief contact onderhouden met diverse internationale organisaties, die de ontwikkelingen in ons land met belangstelling volgen. Daarmee wil de NBA bijdragen aan de internationale discussie rondom assurance bij rapportages in XBRL-formaat en de innovatie van de beroepsgroep stimuleren.Naar verwachting is de NBA-aanpak voor SBR met ingang van januari 2013 gereed voor gebruik. In de loop van 2012 worden de bij SBR betrokken partijen,  NBA-leden en gebruikers van de nieuwe verklaring hierover nader geïnformeerd. Meer informatie is verkrijgbaar via Gerard van IJzendoorn van de NBA.Bron: http://www.nba.nl/Actueel/Nieuws/Nieuwsarchief/NBA-komt-met-aanpak-voor-SBR-verklaringen/

<< Terug    Lees verder >>