“XBRL - The eXtensible Business Reporting Language ”

Wijziging certificaatgebruik - ondertekening door intermediair

3/21/2012 5:00:46 PM   Bron: instantreporting.nl

Voor aanleveringen van kredietrapportages aan de BIV heeft een intermediair vanaf 1 maart 2012 een eigen PKI-overheidscertificaat nodig. Intermediairs die al in productie aanleveren kunnen indien gewenst nog tot uiterlijk 1 september 2012 met een certificaat van een portaalleverancier aanleveren. Voor het opzetten van een beveiligde verbinding en authenticatie van de aanleverende partij, wordt gebruik gemaakt van (digitale) certificaten. Voor de beveiligde verbinding kan gebruik worden gemaakt van een certificaat van de intermediair of het certificaat van de portaalleverancier. Dit wijzigt niet. Met ingang van 1 maart 2012 wijzigt wel het certificaatgebruik voor authenticatiedoeleinden: 1. Berichten die worden aangeleverd aan de BIV in productie moeten worden ondertekend met een organisatie gebonden ofwel services certificaat van de intermediair. Ondertekening van het bericht met een certificaat van de portaalleverancier is niet meer mogelijk. Alleen intermediairs die al productie-aanleveringen doen met een certificaat van een portaalleverancier of de test- of voorbereidingsfase hiervoor nagenoeg hebben afgerond, kunnen tot uiterlijk 1 september 2012 gebruik blijven maken van het certificaat van een portaalleverancier. Daarna is ook voor hen een eigen organisatie gebonden ofwel services certificaat vereist voor ondertekening van een bericht. 2. Een intermediair dient te beschikken over een PKI-overheidscertificaat om aan te kunnen leveren bij de BIV. Dit is hetzelfde type certificaat dat ook wordt gebruikt voor aanlevering van SBR-rapportages bij Digipoort. Meer informatie over diverse certificaten en een overzicht van aanbieders is te vinden op www.pkioverheid.nlBron: http://www.rapportageportaal.nl/upl/Wijziging_certificaatgebruik_per_1_maart_2012.pdf

<< Terug    Lees verder >>