“XBRL - The eXtensible Business Reporting Language ”

Nieuwe publicatie gebruik Certificaten

3/21/2012 5:00:46 PM   Bron: instantreporting.nl

Op 15 februari is een handreiking voor overheidsorganisaties over betrouwbaarheidsniveaus voor authenticatie bij elektronische overheidsdiensten gepubliceerd door het Forum Standaardisatie.Door de toename van elektronische diensten bij de overheid nemen de eisen aan authenticatie ook toe.  Ook bij aanlevering met SBR is dit van belang; veilige betrouwbare communicatie met de overheid is essentieel als het gaat om de aanlevering van verplichte financiële rapportages, ondermeer aan de Belastingdienst, de Kamer van Koophandel en het CBS. De handreiking van het Forum Standaardisatie biedt bestuurders, beleidsmakers, procesarchitecten en informatiebeveiligers handvatten in de keuze van een passend betrouwbaarheidsniveau voor hun online overheidsdiensten. Ook geeft deze een goed inzicht in belang en inschatting van betrouwbaarheidsniveaus van diensten. De handreiking is te downloaden (PDF | 1,6MB). Een gedrukt exemplaar van deze handreiking is op te vragen bij Bureau Forum Standaardisatie: forumstandaardisatie@logius.nlBron: http://www.sbr-nl.nl/actueel/nieuwsberichten/item/titel/nieuwe-publicatie-gebruik-certificaten/

<< Terug    Lees verder >>