“XBRL - The eXtensible Business Reporting Language ”

Ernst & Young besteed aandacht aan de XBRL verplichting

3/27/2012 9:00:34 PM   Bron: dexbrlsite.nl

Door Ernst & Young is een flyer gepubliceerd over de verplichting van XBRL in Nederland. De flyer is speciaal bestemd voor de onderneming en behandeld de mogelijke oplossingsrichtingen om aan de verplichting te voldoen. In de flyer wordt gesproken over een (beperkte) technische oplossing of een strategische benadering. Met het eerste beperkt de ondernemer zich tot het hoogstnoodzakelijke, terwijl bij de strategische benadering de informatiebronnen en gegevens optimaal worden ingezet. Dat niet alleen voor het hergebruik van gegevens, maar ook voor de verdere optimalisatie en automatisering van de interne informatievoorziening en de managementinformatie. De flyer van Ernst & Young is hier te vinden.

<< Terug    Lees verder >>