“XBRL - The eXtensible Business Reporting Language ”

Uitrol XBRL in onderwijssector gepland voor 2013-2014

3/28/2012 9:00:13 AM   Bron: dexbrlsite.nl

Al enige tijd is men binnen de onderwijssector bezig het testen van een OCW-taxonomie ter vervanging van de EFJ (Elektronisch Financiële Jaarrekening). Op dit moment gebruiken twaalf onderwijsinstellingen de OCW-taxonomie in een pilot. De feedback verkregen uit de pilots wordt gebruikt voor de verbetering van de OCW-taxonomie. Op dit moment bestaat de wens om het testprogramma verder uit te breiden met hogescholen en universiteiten. De pilot wordt uitgevoerd op basis van de jaarcijfers 2011 en dient inzicht te geven in de aansluiting van het gebruikte rekeningschema met de OCW-taxonomie en het in gebruik zijnde administratiepakket. In de periodieke infobulletin wordt ook melding gemaakt van een stappenplan voor de invoering van SBR/XBRL in het onderwijs. Zoals het er nu uit ziet zal in 2013-2014 een onderwijssector brede uitrol plaatsvinden.

<< Terug    Lees verder >>