“XBRL - The eXtensible Business Reporting Language ”

Persbericht: KenDeCOS.nl maakt winnaars SBR competitie bekend

4/12/2012 9:00:35 PM   Bron: dexbrlsite.nl

Deze week heeft KenDeCOS.nl de winnaars bekend gemaakt van de SBR competitie. In de periode tussen november 2011 en april 2012 werd deelnemers aan KenDeCOS, naast de gebruikelijke vragen over de accountancyregelgeving, wekelijks een drietal vragen over SBR voorgelegd.  SBR staat voor Standard Business Reporting en betreft de verzamelnaam voor het elektronisch uitwisselen van gegevens tussen bijvoorbeeld bedrijven, overheid en banken op basis van een standaard ‘taal’, XBRL.  SBR is momenteel voor veel intermediairs een nadrukkelijk aandachtsgebied. Vanaf 1 januari 2013 moeten intermediairs de aangiftes inkomsten- en vennootschapsbelasting voor hun cliënten via SBR aanleveren bij de belastingdienst. Ook banken en de Kamers van Koophandel hanteren inmiddels SBR als basis voor gegevensuitwisseling met ondernemingen. De komende jaren zullen naar verwachting steeds meer verantwoordingstromen via SBR worden verwerkt.  Deelnemers aan KenDeCOS konden er voor kiezen deel te nemen aan de SBR competitie. De organisaties XBRL voor Accountants en de TBM Groep hadden hiervoor, als de initiatiefnemers achter SBRscan.nl, prijzen beschikbaar gesteld. Het SBR initiatief van KenDeCOS werd door veel deelnemers gewaardeerd en er werd dan ook serieus op ingezet. Na zo’n ruim 50 vragen, waarin een aantal interessante en voor intermediairs van belang zijn aspecten van SBR zijn voorgelegd, was er sprake van een echte ‘close finish’. 

<< Terug    Lees verder >>