“XBRL - The eXtensible Business Reporting Language ”

Nederland heeft wereldwijde SBR / XBRL primeur

4/25/2012 9:00:34 PM   Bron: dexbrlsite.nl

Gisteren is op de website van het SBR Programma een artikel geplaatst over de alfaversie van het SBA (Service Bericht Aanslag). Hoewel het plaatsen van een artikel een niet zo opmerkelijk feit is (het is immers de taak van het SBR Programma om iedereen te informeren over het wel en wee van SBR), is de inhoud van het artikel dat namelijk wel. Het SBA is de opvolger van de Elektronische Kopie Aanslag. In de wereld van de intermediaire beter bekend als de EKA. Na het doen van een aangifte of verzoek tot wijziging van de voorlopige aanslag, stuurt de Belastingdienst vooraf aan de blauwe envelop aan de belastingplichtige eerst een zogenaamde EKA aan de intermediair, die op verzoek van de belastingplichtige de aangifte of wijziging heeft verzorgd. Er is hier dus sprake van informatie vanuit de overheid naar de intermediair. En deze informatie zal vanaf volgend jaar in het XBRL formaat aan de intermediair worden gestuurd. Voor zover ik kijk heb op de gehele SBR / XBRL wereld is dit een wereldwijde primeur. Overal is tot nu toe sprake van SBR / XBRL stromen met als eindbestemming de overheid. Met de introductie van de SBA, als nieuwe berichtstroom vanuit de Belastingdienst, is de eerste SBR / XBRL stroom vanuit de overheid naar het bedrijfsleven geïntroduceerd. Chapeau!!

<< Terug    Lees verder >>